+1 oy
Isıtma Tesisatı kategorisinde (23 puan)
Merhaba,
15 katlı 67 dairesi olan merkezi pay ölçekli bir sitede oturmaktayım. Sorunumuz faturanın çok yüksek gelmesi binada yaklaşık 25 daire boş bu boş daireler ortak alan giderlerini ödüyor fakat yanlış öğrenmediysem boş dairede olsa daire sıcaklığı 15 derecenin altına inmemesi gerektiği fakat bu daireler ortak alan dışında herhangi bir ödeme yapmıyor. Bunun yanı sıra binamızda kullanılan doğalgaz kwh 176021,484 birim fiyatı 0,0942  kdv ile 19.542.99 Tl fakat
bina dağılımında birim fiyat olarak  0,2483 ile çarpılmış daireme gelen 1,424 kwh için toplamda 353.65 Tl (ortak alan dışında) (ortak alan birim fiyatı 0,5228) ödedim. Ölçüm yapan firmayı aradığımızda 25 boş daireden dolayı yüksek bir fatura olabileceğini yada kazan dairesinde bozukluk olabileceği şeklinde oldu. kazan dairesine bakılmasına rağmen bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Öğrenmek istediğim faturamız normal mi, birim fiyatları arasında uçurum var normal mi? Boş dairelerin de yanması gerekiyor mu? gerekiyorsa bunu tutmuş olduğumuz firmanın bildirmesi gerekmiyor mu? Yada usulsüzlükten şüpheleniyorsak bunu nereye bildirmeniz gerekiyor...

2 Cevap

0 oy
(812 puan)
Merhaba,
Vanalarını kapatan daireler ile ilgili sorunuzun cevabı yönetmelikte açık bir şekilde belirtilmiştir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nin "Isıtma Sistemleri Uygulama Esasları" başlıklı 14. maddesinin 9. fıkrasında merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ısıtılan mahallerin iç ortam sıcaklığının 15°C'nin altına düşmeyecek şekilde tedbir alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda radyatörlerin kapatılmaması gerekmekte ve bu doğrultuda önlem alınmalıdır. TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanıldığında radyatörleri tamamen kapatmak mümkün değildir. (Not: Sadece iç aksamını açarak pim mekanızması vs. kısımları bir nevi bozarak kapatılabilir.)Bu doğrultuda bina yönetimi gerekli önlemleri almalıdır.

Ancak sizinde bahsettiğiniz gibi termostatik vanalarını ya da daire vanasını bir şekilde kapatan veya dairelerini kullanmayan daire sahiplerinin, ortak alanların ısı gideri ile sabit 15 derece ortam sıcaklığını karşılayacak fatura tutarını ödemesi zorunludur. Yönetim veya faturalandırma firması ortak alanların ısı gideri ile sabit 15 derece ortam sıcaklığını karşılayacak fatura bedeli talep etmelidir.

Bina yönetimi veya faturalandırma firması ilgili daireler için herhangi bir ceza uygulayamaz yetkisi bulunmamaktadır ancak asgari tüketimin altında kalan dairelere fatura bedeline yansıtarak fatura bedelini uygulama yetkisi vardır.

Eğer yönetim veya faturalandırma firması bu işlemleri yapmıyorsa ya da kat maliki faturayı ödememekte direniyorsa kat mülkiyeti kanunu doğrultusunda mahkemeye başvurulmalıdır.

Kat mülkiyeti kanunu 33. maddede;

Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.
0 oy
(301 puan)
Merhaba,

Şimdi sorunuza sn editör yönetmenliklerden yaptığı açıklamaları ile paylaşımının teknik ve hukuksal gerekçeler açısından yorumunu okudum ve bazı bakımlardan beni de sizi de aydınlattığını ümit etmekteyim.

Şimdi size yapacağım matematik modelle sizin haklılığınızı ifade etmeye çalışayım. Kabuller binanızın izoleli yani dıştan mantolandığını düşünüyorum. Binanızı 2.ısıtma bölgesinde olsun, günde 10 H kazanın devrede olduğunu, dairenizin 100-110 m2 olduğunu iç sıcaklıkta 20c -21c olsun bu durumda kazan gücü  herhalde 450-550kw arasındadır. Bana göre, yani kabul ettiğim matematik modele göre en fazla son gelen zamlardan sonra aylık daire içi ısıtma bedeli 180-225TL/ay ödeme yapmalısınız. Ancak duvar tipi yoğuşmalı kazan göz önüne aldım, niye derseniz pay ölçer,termostatik vana kullanıyor olduğunuzu söylemek yanlış olmaz. Bunlar daire içi ısıtmaya ekonomiklik sağlar.
...