0 oy
Isıtma Tesisatı kategorisinde (22 puan) tarafından
Kazan marka modellerine göre değişiklik gösterse de genel bir aralıktan bahsedebilir miyiz?

1 cevap

0 oy
(1.3k puan) tarafından
Merhaba,

Sorunuzdaki kazan markası fazla önem taşımaz.ama sorunuz çok tefsire çekebiliriz. Aslında mesleki kariyerinizi bilemediğim için soruya girmeden önce sizin su kimyasına aşina ve bilgi sahibi olmalısınız. Sitemizdeki makaleleri gözden geçirmenizi tavsiye ederim.

Herhalde sıcak su kazanları.kızgın su kazanları ve buhar kazanları diye ayırdıktan sonra besleme suyunun karakterleri ve tesisatta dolaşan suyun karakteristikleri standartlarda belirtilen değerlerde olmalıdır. Umumiyetle su tabiatta hiçbir zaman kimyasal anlamda saf olarak bulunamaz.

Rastlanan en saf su yağmur suyudur, ama yağmur suyu  yeryüzüne inerken  atmosferin ( havanın içindeki ) o2 +co2+so2+so3+o3 +HNO3  gibi gazlar havanın kirliğine göre yağmur suyu içinde çözünürler. Yeryüzüne ulaştıktan sonra  yer katmanlarında geçerken bulundukları ortamdaki çözünen tuzları yani  kalsiyum ve mağnezyumun bikarbonat formundaki tuzlarını, sülfat ve klorür tuzlarını vs. tuzları kimyasal özelliklerine göre çözünürler.

İşte bu tuzların bulunması suyun sertliğini tayin eder. Fazla bulunursa sert sular adını alırlar. Az çözünmüş tuz bulunursa yumuşak su diyebiliriz. Biz bu tuzların alman (dh) VEYA Fransız  sertlik (Fr) birimi ile tarif edilir.

Ayrıca suyun içindeki bulanıklık ve askıdaki katı maddelerde ( TDS.) sembolleriyle gösterilir. Ayrıca suyun içindeki muhtelif tuzların elektriki iletkenliği ölçen ve  Mo-simens.(mo-sm) birimi ile karakterize eden bir faktör tarif edilir. Ayrıca CaSo4,CaCl2,Ca (HCo3) 2,Mg(HCo3) 2,MgCO3 tuzların su içindeki çözeltileri iyon -eşanjörü deki Na-reçinesi ile kimyasal reaksiyona maruz kalarak suyun içindeki tuzlar Na-formuna dönüştürülür.

Bu tuzlar artık ısıtma cihazlarında kazan taşı dediğim tuzlara dönüşmediğinden yüzeylerde çökmezler ama suyun alkalitesinin  artmasına sebep olur. Biz buna iyon değiştirme usulü su yumuşatma (Na-permütit reçinesi bazlı  yumuşatma )deriz. Umumiyetle piyasadaki ısıtma  (1-gurup cihazlar ) cihazlarının su ikmali bu şekilde yapılılabilir. Ama su kimyasında çeşitli reçine tipleri suyun içindeki tuzların tiplerine göre kullanılabiliyor. Ayrıca deminerilize, ters osmoz sitemleri su islah metotları ile suyun içindeki anyon ve katiyonlar uzaklaştırılır veya konsantrasyonları düşürülür ama su ıslah sistemlerini kısaca ayırmak icap ederse;

Na-permutit cihazları,sediment ve karbon filitre sistemleri, deiyonizer,dealkalizer, reverse osmosis (ters osmos ) sistemler başlıcalarıdır. Ayrıca suyun içinde yüzen partüküllerde  su içinde asılı  yani elektrik yüklü  de olabilirler. Bunlar içinde 80 ve 50 mikrona kadar filittrasyon gerçekleştirilebilinir. Sanayide suda erimiyen çökelti ve suspansiyon halindeki maddeleri ayırmak için muhtelif  su filitreleme sistem ve cihazların yanında umumiyetle < basınçlı kum filitreleri > kullanılmaktadır ki bunlara kum ve mekanik filtreler denir.

Size verdiğim kısa ve ön bilgiden sonra şimdi sorunuzun cevabına gelelim.

1- Kazan tiplerine göre kazan sularındaki aranılan özellikler işletme basınçları ve ısıtma yüzeylerine göre olmak üzerine 5 ana guruba ayrılır. Sıcak su kazanlarıda 1. guruba dahildir. Kazana verilen suya kazan besleme suyu denir. Karbonat sertliği < 8dH ,toplam sertlik  < 10 dH ,  O2 muhteviyatı çok az,  CO2 çok az ,yağ miktarı mg/lt olarak <5 .keza suyun PHsı >7-8  (yani alkali vasatta olmalı ), değerleri sağlanmalıdır.

2- Isıtma tesisat devresindaki suyun (çalışan kazan sularında) ise 1.gurup kazanlarda çalışma esnasında kazan suyunun bomesi <2 değerine sahip olması istenir. Sıcak su kazanları için alkalite, fosfat muhteviyatına bakılmasına lüzum yoktur. Ancak eser miktarda erimiş gazlara  karşı sistemi korozyona karşı korumak için hidrazin mg/lt olarak ( amonyak cinsinden ) =2,5 ,veya sodyum sülfit olarakta 10-20. mgr/lt bulunması faydalıdır. Keza yumuşatma cihazlarındaki sertlik kaçaklarına karşı fosfat çözeltisi kullanılması elzemdir. Çalışan kazan devresindeki suyun fosfat 10-20. mgr/lt değerlerinde olacak şekilde çözelti ilavesi kışır teşekkülüne mani olarak ısıtma (kazan)yüzeylerinde ısı transferinin iyileşmesini sağlar. Bu hususta kazan katkıları satan firmalarla temasa geçilmelidir. Saygılarımla
...