Soğutucu Akışkan Şarjı

Soğutucu Akışkan Şarjı montajı tamamlanmış veya soğutucu akışkan miktarı azalmış soğutma sistemlerine yapılır. Şarj edilecek soğutma sistemi, öncelikle basınç testine tabii tutularak kaçak testi yapılmalı, daha sonra sistem içerisindeki nem, kir, yoğuşmayan gazlar vakumlama yapılarak arındırılmalı ve sistem kuru ve temiz hale geldiğinde sisteme soğutucu akışkan şarjı yapılmalıdır. Soğutucu akışkan miktarı, sistemin verimli çalışabilmesi için önemlidir.

Soğutucu akışkan modülünde, soğutucu akışkanın soğutma sistemlerin özelliğine bağlı olarak, buhar ve sıvı halde soğutucu akışkanın hangi teknik ve yöntemleri kullanarak şarj yapılacağını öğrenecek ve uygulamalarınızla piyasa koşullarında çalışmaya elverişli bireyler olacaksınız. Yine soğutucu akışkanın soğutuculara buhar ya da sıvı şarjı anında hangi kurallara dikkat edilmesi gerektiğini öğrenecek, güvenli ve doğru şarjı yapabileceksiniz. Soğutucu akışkan şarj işlemi doğru bilgi ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Bu yüzden sizler modül içerisindeki bilgileri dikkatli bir şekilde öğrenerek piyasa uygulamalarında zorluk çekmeyeceksiniz.

Günümüz soğutma sektöründe her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sizler de seçmiş olduğunuz soğutma mesleği ile sektörün gelişimine katkı sağlayacaksınız.

Soğutucu Akışkan Şarjı, Megep tarafından hazırlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı başlığı altında yayınlanmaktadır.

Bu yayın, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve öğretim programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.

Soğutucu Akışkan Şarjı

So%C4%9Futucu%20Ak%C4%B1%C5%9Fkan%20%C5%9Earj%C4%B1

Kaynak: Megep, Mesleki ve Teknik Eğitim Programlar ve Öğretim Materyalleri, Soğutucu Akışkan Şarjı,  megep.meb.gov.tr

Exit mobile version