Soğutma-İklimlendirme ve Isı Pompası Sektörlerinde F-Gaz Alternatiflerinin Kullanım Çalıştayı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye’de Soğutma ve İklimlendirme Sektörlerinde F-Gaz Alternatiflerinin Kullanım Çalıştayı 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Radisson Blu Hotel Vadi İstanbul’da gerçekleştirildi.

İlk gün; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı GFA Konsorsiyumu açılış konuşmaları, Cansu Bayındırlı, UNIDO, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Julia Kleinschmidt, Antoine Azar sunumları gerçekleşti.

İkinci gün; ilk günün özeti ve Düşük GWP’li Soğutucu Akışkanlara Giriş konuşmasını Dr. Kadir İsa gerçekleştirdi.

Düşük GWP’li Alternatif Akışkan Uygulama Örnekleri: İklimlendirme Sektörü oturumunun Moderatörlüğünü Turhan Karakaya yaptı. Honeywell, Daikin, Alarko Carrier, Arçelik LG, Trane konuştu.

Alternatif Akışkan Uygulama Örnekleri – Soğutma Sektörü oturumunun Moderatörlüğünü Dr. Kadir İsa yaptı. Honeywell, Linde Gas, Sis-Tek, Aytek, Danfoss, Metro, Migros, Soliterm, Abdin konuştu. Kapanış paneli ve tartışmalar bölümünden sonra etkinlik sona erdi.

F-Gaz Grupları

F-gaz çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan insan yapımı gazlar grubudur. Asmosferik ozon tabakasına zarar vermediklerinden, genellikle ozon tabakasına zarar veren maddelerin yerine kullanılırlar.

Kullanım alanları; temelde üç gaz grubunu içermektedir. Hidroflorokarbonlar (HFC’ler), Perflorokarbonlar (PFC’ler) ve Kükürt hekzaflorür (SF6). F-gazların küresel ısınma potansiyeli (GWP) karbondioksit (CO2)’den 23.000 kata kadar daha fazladır.

HFC’lerin enfazla kullanımı soğutma, klima ve ısı pompası ekipmanlarıda olup, köpükler için şişirici maddeler olarak, çözücüler olarak, ve yangın söndürücülerde ve aerosollerde de kullanılır.

PFC’ler elektronik sektöründe plazma temizliği için kullanılır. Sülfür hekzaflorür, esas olarak yalıtıcı bir gaz olarak yüksek gerilim altında ve magnezyum ve alüminyum üretiminde kullanılır. bazı

F-gaz özellikle HFC’ler nispeten kısa ömürlüdürler, ancak PFC’ler ve SF6, binlerce yıl atmosferde kalabilirler.

Küresel ölçekte benimsenen f-gaz azaltım hedefleri, piyasaları iklim dostu alternatiflerin üretilmesi ve kullanımı yönünde etkileyecektir. Akışkan ve ekipman tedarikçileri yeni ürünler geliştirdikçe, alternatiflere geçişle ilgili zorlukların aşılması beklenmektedir.

Ozon tabakasının korunmasına ilişkin Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü’ne ülkemiz 1991 yılından beri taraftır.

2016 yılında Kigali Değişikliği’ni ülkemiz de kabul etmiştir. AB Tüzüğü HFC’lerin kullanımını ve pazara arzını 2030 yılına kadar kademeli olarak %79 oranında azaltmayı hedeflemektedir.

Kaynak: Türkiye’de Soğutma ve İklimlendirme Sektörlerinde F-Gaz Alternatiflerinin Kullanım Çalıştayı

Exit mobile version