Sıfır Enerjili Bina, ZeroBuild

Net Sıfır Enerjili Bina; yıl boyunca en az tükettiği kadar, enerjiyi yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak üreten binalardır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş, toprak ve rüzgar enerjisi kullanılır.

Sıfır Enerji Bina nasıl yapılır?

  • TS-825’e uygun bir ısı yalıtımı yapılır.
  • Pencerelerde ısı ve güneş kontrol kaplamalı camlar kullanılır.
  • Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacı toprak kaynaklı bir ısı pompası ile karşılanır.
  • Binanın elektrik tüketimi ise güneş pilleri ile karşılanır.
  • Evsel tüketim için sıcak su güneş kollektörleri ile sağlanır.
  • Güney duvar FDM Trombe duvar şeklinde yapılır
  • İçerde duvar ve tavan kaplama malzemesi olarak FDM alçıpanlar kullanılır
  • Hibrid aydınlatma kullanılır.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, enerji ihtiyacını karşılarlar

Özet

20. yüzyılla birlikte, enerji tüketimindeki artışın neden olduğu çevresel sorunlar ve ekonomik etkileri, enerjinin daha etkin kullanılmasına yönelik öneriler geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Tüketilen toplam enerjinin büyük bir oranı binalarda kullanıcı konforunu sağlamak üzere ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gereksinimleri için kullanılmaktadır.

Avrupa ülkelerinde CO2 emisyonunun olumsuz etkilerini önleyebilmek amacıyla, 2020 yılı için %20 oranında azaltma hedefi, 2050 yılı için %50 olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan binalarda enerji verimliliğinin arttırılması birçok ülkenin hedefinde yer almaktadır. Bina sektöründeki enerji tasarrufu potansiyelinden yararlanmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan

Binalarda Enerji Performansı Revize Direktifi (2010/31/EU recast) ile yüksek enerji performanslı bina tanımları ortaya çıkmıştır.

Makalenin Tamamı

S%C4%B1f%C4%B1r%20Enerjili%20Bina
Exit mobile version