Sıcak Hava Apareyleri

Şekil 1’ de endüstriyel tip bir sıcak hava apareyi görülmektedir. Bu cihazlar daha çok fabrika, depo, hangar, atölye gibi büyük hacimlerin ısıtılmasında kullanılır. İdeal olarak yerden 2 m yüksekliğe yerleştirilirler. Bu cihazlarda ısıtıcı akışkan olarak yüksek sıcaklıkta su veya buhar kullanılır.

Sıcak Hava Apareyleri

Endüstriyel fanlı apareyler yerden 2 m’ den yükseğe monte edildiğinde hava emişi bir kanal ile yerden 30 cm yüksekliğe kadar indirilmeli, hava buradan bir menfezle alınmalıdır. (Bkz. Şekil 2)

Salon Tipi Sıcak Hava Apareyi

Salon tipi apareyler gibi bu cihazlar da kanatlı borulardan oluşturulan bir ısıtıcı batarya, yüksek devirli aksiyal veya radyal bir fan ve ayarlanabilen kanatçıklardan yapılmış bir hava çıkışını içeren kasetten oluşmuştur. Hava çıkışı aşağı doğru veya yatay olarak ayarlanabilir.

Cihazın ısı gücü, ısıtıcı akışkan ile bataryadan geçen hava arasındaki farka ve hava hızına bağlıdır. Hava hızı ve sıcaklık farkı ne kadar yüksekse cihazın ısı gücü de o kadar yüksek olur. Aksiyal fanlı tipler 90/ 70 ºC sıcak su ile 50.000 kcal/ h ve radyal fanlı tipler yine 90/ 70 ºC sıcak su ile 75.00 kcal/ h güce kadar ulaşabilirler.

Kızgın su veya buhar kullanıldığında bir ünitede 100.000 kcal/ h güce kadar ulaşmak olasıdır. Ancak cihaz seçiminde bütün ısıyı tek bir cihazla sağlamak yerine homojen bir ısıtma sağlayacak şekilde çok sayıda cihaz seçmek (her cihaz 8.000 kcal/ h – 16.000 kcal/h kapasiteleri arasında) daha uygundur.

Bu cihazların seçiminde ve yerleştirilmesinde bütün ısıtılacak hacmin homojen bir şekilde ısıtılmasına, havanın insanların çalışma düzeyine uygun bir şekilde üflenmesine ve rahatsız edici hava akımlarının oluşmamasına dikkat edilmelidir. Sıcak hava apareylerine taze hava bağlantısı da yapılabilir. Taze hava ile resirkülasyon havası oranları bir damper ile ayarlanır.

Sabah ilk çalışmada taze hava kapatılarak mahallin çabuk ısınması sağlanır. İnsanlar çalışmaya başladıktan sonra taze hava açılır. Sıcak hava apareylerinin fanlarına, oda termostatı ve apareyin hava girişine monte edilecek bir kanal termostatı ile kumanda edilerek, ortam sıcaklığı kontrol edilmelidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın