Şehirlerarası Otobüslerde Havalandırma Ve İç Hava Kalitesi

İnsanların toplu halde yolculuk yaptığı otobüs kabinleri iklimlendirilmesi zaruri ortamlardan bir tanesidir. Otobüsler, yakın veya orta uzaklıktaki mesafelere seyahat için insanların sıklıkla tercih ettikleri araçlardan birisidir ve çok sayıda insanın uzun süreli seyahatlerinde temiz ve ısıl açıdan konforlu bir ortamın temini için kabinlerinin iklimlendirilmeleri son derece önemlidir.

Yaşam mekânlarında olduğu gibi otobüslerin iklimlendirilmesinde de amaç, ortamın ısıtılması, soğutulması, neminin uygun değerlerde tutulmasının yanı sıra temiz bir iç ortamın teminidir. Bu kapsamda mevcut çalışmada otobüs kabini iklimlendirilmesinde iç çevresel şartlar ele alınmıştır.

Çalışmada öncelikle otobüs klima sistemleri tanıtılmış, daha sonra ise otobüslerde ısıl konfor, iç hava kalitesi ve enerji verimliliği üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar özetlenerek değerlendirilmiştir.

Daha sonra ise piyasada mevcut otobüs iklimlendirme sistemlerinin özelliklerinden bahsedilmiş, şehirlerarası otobüslerde kabine alınan taze hava miktarının karbondioksit (CO2) emisyonları üzerine etkisi incelenmek suretiyle elde edilen bulgular özetlenmiş ve öneriler sunulmuştur.

Makalenin Tamamı

2015-13
Exit mobile version