SANKO Yumurtalık Termik Santral Projesi Kapasite Artışı

Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Gölovası Köyü, Kocadağ Mevkii’nde, SANKO Petrokimya Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 800 Megawatt (MWe) / 2187 Megawatt (MWt) kapasite ile işletilmesi planlanan, “SANKO Yumurtalık Termik Santral Projesi” için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.08.2014 Tarih ve 3581 Karar Numaralı “ÇED Olumlu Kararı” verilmiştir.

Ancak, gelişen teknoloji ve özellikle enerji ihtiyacındaki artışa bağlı olarak “SANKO Yumurtalık Termik Santrali (Kapasite Artışı), Beton Santrali, Kırma Eleme Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı” projesi ile kapasite artışı yapılması istenilmektedir. Yapılması planlanan kapasite artışına istinaden, 2×800 MWe / 2×810 MWm / 2×2187 MWt kapasite ile yılda 12 ay, ayda 30 gün 3 vardiya şeklinde üretim yapılması hedeflenmiştir.

Yapılması planlanan kapasite artışı ile üretilecek enerji, teknolojik gelişmeleri takiben endüstrileşme ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji ihtiyacındaki artış ile birlikte, Türkiye’nin 1975 yılından itibaren yurtdışından elektrik ithal etmeye başlaması ve bu ithalatın yüksek maliyetle gerçekleştirilmesi sürecine bir alternatif yaratmak amacıyla kullanılacaktır.

SANKO Yumurtalık Termik Santrali

Kapasite artışı ‘ÇED Olumlu Kararı’ alınan proje alanını da içine alacak şekilde, mevcut sahanın doğusuna doğru mülkiyeti SANKO’ya ait olan parsel ile Güneyine doğru mülkiyeti SANKO’ya ait olan parsele kadar olan alanı kapsayacaktır. Kapasite artışı yapılacak proje alanı, Yumurtalık İlçesi, Gölovası kıyı kesiminde, O35b3 paftasında, 44,8 ha’lık alanda yer alacaktır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdülüğü 06.03.2018 tarihli duyurusunda konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

ADANA İli YUMURTALIK, ilcesinde SANKO PETROKİMYA MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.tarafından yapılması planlanan SANKO YUMURTALIK TERMİK SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI VE ENTEGRE TESİSLER projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir.

Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde ADANA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın