Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi, TMMOB

Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi için TMMOB İzmir Şubesi tarafından kayıtlar başladı

6446 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 No.lu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında rüzgâr enerjisine dayalı üretim faaliyeti için yapılacak projelerin uluslararası standart ve ilgili yerel mevzuatlara uygun yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda eğitilmesi amaçlanmıştır.

İzmir Şubemiz de bu çerçevede Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi başvurularını almaya başladı. 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ve TMMOB üyeleri ile en az lisans mezunu olanların katılabileceği eğitim, TMMOB üyeleri için 1000 TL., diğer katılımcılar için ise 1200TL. ücret ile gerçekleşecek.

Eğitime ilişkin gerekli bilgi ve önkayıt için: (0232) 462 33 33 / Dâhili 213-214-215

Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi

Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi İçeriği

 • TMMOB, MMO, MİEM yasa ve yönetmelikleri
 • Rüzgâr enerjisi santrali temel eğitimi
 • Rüzgâr ölçüm sistemleri
 • Rüzgâr verisi ve veri analizi
 • Rüzgâr türbin teknolojisi
 • RES teknik aksamları (bileşenleri), yerlilik oranları
 • IEC 61400 standartları ve Türk standartları
 • RES yerel mevzuatları (idari süreçler)
 • Teknik fizibilite esasları, santral planlama ve kurulum prosedürleri
 • Örnek proje çalışması (proje dosyası, onay ve kabul işlemleri)
 • Proje yönetimi
 • İSG

Rüzgar Enerjisi Nedir ?

Rüzgar Enerjisi doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle rüzgar; birbirine komşu bulunan iki basınç bölgesi arasındaki basınç farklarından dolayı meydana gelen ve yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eden hava akımıdır.

Rüzgarlar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına akarken; dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, yüzey sürtünmeleri, yerel ısı yayılımı, rüzgar önündeki farklı atmosferik olaylar ve arazinin topografik yapısı gibi nedenlerden dolayı şekillenir. Rüzgarın özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı olarak, zamansal ve yöresel değişiklik gösterir. Rüzgar hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgar hızı yükseklikle artar ve teorik gücü de hızının küpü ile orantılı olarak değişir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın