REW İstanbul 2016 Fuarı

REW İstanbul 2016, 12. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetim Fuarı olarak 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12-14 numaralı salonlarında gerçekleştirilecek.

Üretim yapan işletmelere, çok daha uygun maliyetlerle hammadde girdisi sunan geri dönüşüm teknolojileri REW İstanbul 2016’da sergilenecek…

İFO Fuarcılık tarafından, 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde 12.’si düzenlenecek olan, geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık yönetimi alanlarında Avrasya’nın lider fuarı REW İstanbul’un online ziyaretçi kayıtları başladı.

İFO Fuarcılık, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla 2005 yılından bu tarafa her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği REW İstanbul’a online ziyaretçi kayıtlarının başladığını açıkladı. Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji ana başlıkları altında Avrasya’daki profesyonelleri bir araya getiren çevre teknolojileri fuarının 2016’daki buluşmasına 27 ülkeden 350 firmanın katılımı ve yaklaşık 12 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

REW İstanbul’da su ve atıksu arıtmadan bio-enerjiye, atık toplama ve taşıma araçlarından ayırma, arıtma ve presleme makinelerine, geri dönüşüm sistemlerinden geri kazanım tesis ve ürünlerine, yenilebilir enerji teknolojilerinden kentsel çevre temizlik araçlarına kadar onlarca farklı kategoride yenilikler sergilenecek.

REW İstanbul; üretimlerinden ötürü çevre yatırımı yapmakla yükümlü KOBİ’ler, ağır sanayi kuruluşları, atıkların yönetimi konusunda sorumluluğu bulunan belediyeler, Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri, çevre teknolojileri konusunda makine ve ekipman ürüten firmalar ile bu alanda iş kurmayı planlayan yatırımcılar için İSG Avrasya ile beraber 2016’nın en önemli fuar organizasyonu olacak.

Döngüsel ekonomiye katma değer sunan en önemli çevre teknolojileri REW İstanbul’da yer alacak!

Fuar, özellikle atık su ve katı atıkların geri kazanımı, atıktan enerji üretimi ile hammadde ve enerji tasarrufu gibi döngüsel ekonomiye imkan veren tüm sistemleri bir arada sunacak olmasından ötürü de sektör firmaları açısından üretim maliyetlerine katma değer yaratacak önemli bir etkinlik olarak kabul ediliyor.

REW İstanbul Fuarına Neden Katılmalı?

-Avrasya bölgesinin yeni pazarlarına ulaşabilirsiniz.
-Yerel yönetimlerin satın alma yetkilileriyle tanışabilirsiniz.
-Mevcut İlişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.
-Çevre teknolojileri pazarının en iyi firmalarıyla bir arada yer alarak marka bilinirliği ve itibarınızı arttırabilirsiniz.
-Rakip analizi ile ürün, hizmet ve fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
-OSB temsilcileri ve sanayicilerle bire bir görüşme imkânı bulabilirisiniz.

REW İstanbul Fuarında Hangi Ürün ve Hizmetler Satın Alınıyor?

-Geri dönüşüm Makinaları
-Plastik Geri Dönüşüm Makinaları
-Shredders
-Hurda Makas, Balyalama, Kablo Soyma Makinası
-Kağıt Balya Presi,
-Metal Balya Presi,
-Hurda Demir Kesme Makası ve Presi,
-Evrak İmha, Statik Kompaktör,
-Konveyör,
-Çöp Ayrıştırma Tesisleri,
-Kanca Vinci,
-Mobil Hurda Vinci,
-Sabit Hurda Vinci,
-Süpürgelik Sistemi, Tromel, Üçlü Elek gibi geri dönüşüm sektöründe çöpün ayıklanması, balyalanması ve nakliyesinde ihtiyaç duyulan hemen her makina
-Alüminyum Geri Dönüşüm Sistemleri
-Akü Geri Dönüşüm Sistemleri
-Bakır, Bronz Ve Çinko Geri Dönüşüm Sistemleri
-Cam Geri Dönüşüm
-Atık Geri Dönüşüm (Araç Parçalama, Metal Parçalama)
-Elektronik Atık, Metal Geri Dönüşümü
-Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Nakliyesi; Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşümü
-Atık Yağ, Solvent, Boya Ve Kontamine Atıkların Geri Kazanımı
-Arıtma Tesis Ekipmanları Separatörler, Filtreler, Kaldıraçlar, İş Bağlama Ekipmanları,
-Bant Üstü Tutucular, Susuzlaştırma Sistemleri, Atık Suların İleri Arıtımı
-Hurda Vinç,
-Elleçleme Makinaları
-Çevre Temizlik Araçları
-Konteyner
-Yer Altı Konteyner
Baca Gazı ve Emisyon Ölçüm Cihazları
-Analitik Ölçüm Cihazları
-Su ve Atık Su Analiz Cihazları
-Çamur Kurutma Makinaları
-Su Ve Atık Su Arıtma
-Atık Yönetimi firmaları ( Artık ve Atıkların Toplanması, Değerlendirmesi Ve İmha Edilmesi Alanlarında Hizmet Vermektedir)
-Proje-Danışmanlık ve Taahhüt Firmaları

REW İstanbul Fuarını Kimler Ziyaret Ediyor?

-Sanayi, ticaret ve zanaat sektörlerindeki karar yetkilileri ve satın alma sorumluları
-Atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri
-Çevre teknolojilerinde kullanılan makine, araç ve ekipman üreticileri
-Balkanlar, BDT Ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan gelen alım heyetleri
-Sanayiciler, Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri
-Bakanlık İl Çevre Müdürlükleri
-İSG Profesyonelleri
-Akademisyenler

1 – KATI ATIK
1.01 – Atık Toplama Üniteleri
1.02 – Atık Toplama ve Taşıma Araçları
1.03 – Mekanik Arıtma
1.04 – Termik İşlemler
1.05 – Biyolojik İşlemler
1.06 – Ayırma Ekipmanları
1.07 – Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
1.08 – Yıkama, Kurutma Ekipmanları
1.09 – Kompost Ekipmanları
1.10 – Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemler
1.11 – Tıbbi Atık Sterilizatörleri
1.12 – Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
1.13 – Düzenli Depolama
1.14 – Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
1.15 – Tıbbi Atık İşlemleri
1.16 – Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
1.17 – Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
1.17.01 – Cam
1.17.02 – Metal
1.17.03 – Kağıt
1.17.04 – Plastik
1.17.05 – Tahta
1.17.06 – Tekstil
1.17.07 – Yağ
1.17.08 – Pil ve Akü
1.17.09 – Elektronik ve Elektrik Atıklar
1.17.10 – İnşaat Atıkları
1.17.11 – Kontamine Variller
1.17.12 – Ömrünü Tamamlamış Araçlar
1.18 – Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
2 – SU VE ATIK SU
2.01 – Atıksuların İleri Arıtımı
2.02 – Suların Tekrar Kullanımı
2.03 – Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
2.04 – Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
2.05 – Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
2.06 – Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler
2.07 – Membranlar ve Teknolojileri
2.08 – İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri
2.09 – Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri
2.10 – UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon
2.11 – Ozon Sistemleri
2.12 – Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
2.13 – Aktif Karbon ve Diğer Adsorpsiyon Malzemeleri ve Teknolojileri
2.14 – Nozul ve Difüzör Sistemleri
2.15 – Paket Atıksu Arıtma Sistemleri
2.16 – Arıtma Tesis Ekipmanları3 – ARITMA ÇAMURLARI
3.01 – Çamurların Değerlendirilmesi
3.02 – Çamurların Stabilizasyonu ve Sterilizasyonu
3.03 – Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması
3.04 – Çamur Yakılması
3.05 – Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
3.06 – Biyogaz Tesisleri
3.07 – Çamur Çürütme Sistemleri
3.08 – Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular
3.09 – Diğer Ekipmanlar ve Kimyasallar4 – ATIK GAZ
4.01 – Atık Gaz Arıtımı
4.02 – Zararlı Maddelerin Tutulması
4.03 – Atık Gaz Değerlendirilmesi
5 – YEŞİL ENERJİ
5.01 – Yenilenebilir Enerji
5.01.01 – Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
5.01.02 – Biyodizel Teknolojileri ve Ekipmanları
5.01.03 – Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
5.01.04 – Rüzgar Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
5.01.05 – Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları
5.02 – Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları
5.03 – Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
5.04 – Kojenerasyon Sistemleri
5.05 – Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri6 – GENEL EKİPMANLAR
6.01 – Araç Üstü Ekipmanlar
6.02 – Kazıcı ve Kırıcılar
6.03 – Kompaktör
6.04 – Yükleme ve İstifleme Araçları
6.05 – Konveyor Sistemleri
6.06 – Ölçme ve Tartma Cihazları
6.07 – Dozajlama Sistemleri
6.08 – Depolama ve Taşıma Konteynerleri
6.09 – Hidrolik Taşıma ve Yük Platformları
6.10 – Yüksek Güçlü Emme Araçları
6.11 – Yüksek Basınçlı Temizleyiciler7 – KENTSEL ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇ VE GEREÇLERİ
7.01 – Kanal Temizleme ve Bakım Araç ve Ekipmanları
7.02 – Cadde Temizlik Araç ve Ekipmanları
7.03 – Kış Yol Araç ve Hizmetleri

8 – ÖLÇME VE AYAR TEKNOLOJİLERİ
8.01 – Analiz ve Laboratuvar Teknikleri
8.02 – Otomasyon İşlemleri
8.03 – On-line Sistemleri
8.04 – Ölçüm Teknikleri
8.05 – Analiz Cihazları
8.06 – Analiz Sistemleri
8.07 – Ölçüm Cihazları
8.08 – Uzaktan Kontrol Cihazları

9 – HİZMET VE SERVİS
9.01 – Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
9.02 – Analiz ve Araştırma Laboratuvarları
9.03 – Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
9.04 – Çevre Yönetimi ve Eko-Audit
9.05 – Atık Bertaraf Hizmetleri
9.06 – Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
9.07 – Dernekler, Birlikler ve Vakıflar
9.08 – Arıtma Tesisleri İşletimi
9.09 – İyileştirme ve Optimizasyonlar
9.10 – Ayırma ve İşleme
9.11 – Değerlendirme ve Bertaraf
9.12 – İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması
9.13 – Atık Borsası
9.14 – Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
9.15 – Finans10 – GÜRÜLTÜ, HAVA VE TOPRAK KİRLİLİĞİ
10.01 – Gürültü Azaltımı
10.02 – Gürültü Önleyici Teknolojiler
10.03 – Yalıtım
10.04 – Hava Kirliliği
10.05 – Toprak Kirliliği11 – KAZA ÖNLEME, İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ
11.01 – Alarm ve Uyarıcı Sistemler
11.02 – Koruyucu Kıyafetler
11.03 – Gaz Dedektörleri
11.04 – İşaretler ve Yönlendirmeler
11.05 – Risk Analizi ve Yönetimi
11.06 – OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri)
11.07 – İş Güvenliği Uzman Eğitim Kurumları
11.08 – İş Sağlığı ve Güvenliği
11.09 – Diğer

12 – BİLİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
12.01 – Üniversiteler
12.02 – Araştırma Kurumları
12.03 – Veri Bankaları
12.04 – Basılı ve Elektronik Yayınlar
12.05 – Sektörel Dergiler
12.06 – Ar-Ge Çalışmaları
12.07 – Projeler

REW İstanbul Online Kayıt ve İletişim

REW İstanbul Online Kayıt: Online Kayıt Formu

Fuar Alanı: REW İstanbul, Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören, doğal ve tarihi güzelliklerin bir arada toplandığı İstanbul’da, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılmaktadır. İstanbul’a Türkiye’nin ve dünyanın birçok şehrinden direkt uçuşlar yapılmaktadır. Tüyap, Beylikdüzü, Büyükçekmece’de olup, modern özellikleriyle dikkat çekmektedir. Ulaşım da oldukça kolaydır. Fuar alanı, İstanbul Atatürk Havaalanı’na 25 dakika ve şehir merkezine, Taksim Meydanı’na 45 dakika mesafede bulunmaktadır.

Adres: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, E-5 Karayolu , Gürpınar Kavşağı, Beylikdüzü / Büyükçekmece 34522 İstanbul

Fuar Ziyaret Saatleri: 28-29 Nisan 2016, 10:00-18:00 – 30 Nisan 2016,10:00-17:00

Detaylı Bilgi: rewistanbul.com

Exit mobile version