Revize Birim Fiyat Hesabı ve Şartları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen teklif birim fiyatlı yapım işlerinde teklif mektubunda öngörülen miktarın çok üzerinde alım yapılması halinde, bu alımdan kamunun zarar görmemesi amacıyla getirilen revize birim fiyat uygulamasına yönelik düzenleme tip sözleşmelerde yer almaktadır.

Revize Birim Fiyat Hesabı

İş kalemi miktarının değişmesi durumunda,

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin %1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyatlar revize edilir ve bu iş kaleminin %20 artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R=  F x [1- (A x F ) / S ]

S = Sözleşme Bedeli (TL)

F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL/…)

A= İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.)

R= Revize birim fiyat (TL/…)

Yukarıda yer verilen düzenlemeye göre yapacağımız tespitler şu şekildedir.

1- Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanan yapım işlerinde revize birim fiyat uygulaması yoktur.

2- Teklif birim fiyat olarak sözleşme imzalanan işlerde sadece teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinde revize birim fiyatı uygulaması bulunmakta olup, yeni birim fiyatlara uygulaması bulunmamaktadır.

3- Revize birim fiyatı uygulanması halinde hakediş bedeli düştüğünden, son halde ödenen bedel azalacağı için iş artışı yapılabilecek miktarda artış ortaya çıkaracaktır.

4- Revize birim fiyat uygulamasının her hakedişte yapılması gerekli olmakla birlikte, ödeme yapılacak her hakedişte revize birim fiyatın güncellenmesi ve en doğru ve kesin hesaplamanın da son hakedişte yapılması gerekir.

Örnek Uygulama:

Sözleşme Bedeli: 24.500,00 TL

Y.25.003/29-A pozu birim fiyatı: 10,00 TL

Sözleşmede yer alan miktarı   : 200 m2

Yapılan imalat miktarı : 350 m2

Revize birim fiyat uygulaması için gerekli şartlar:

-İş kalemi miktarındaki artış % 20’den fazla mı?

Yapılan İmalat miktarı sözleşme miktarının 1,20 katından fazla olmalıdır.240 m2. imalat bu miktardan fazla olduğu için bu şart sağlanmaktadır.

-Toplam artış sözleşme bedelinin %1’ini geçiyor mu?

Artış miktarı 150 x 10 = 1500

Sözleşme bedelinin % 1’i = 245 TL olduğu için artış bu oranı aşmaktadır.

R=  F x [1- (A x F ) / S ]

R=  10 x [1- (150 x 10) / 24,500 ]

R=  9,39 TL

İş kaleminin miktarında ortaya çıkan artış yükseldikçe, yükleniciye ödenecek fiyat aşağıya düşmektedir. İş kalemi miktarının değişikliği ile revize birim fiyatı arasında ters ilişki bulunmaktadır.Miktarların hatalı belirlenmesinden kaynaklı olarak yüklenicilere fahiş ödemelerin yapılmamasına hizmet etmektedir.

Kaynak: AMP

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın