R-404a Ve R-407c Soğutkanlarıyla Çalışan Soğutma Sistemi

Bu çalışmada R-404A ve R-407C soğutucu akışkanlarıyla çalışan iki ayrı buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi tasarlanmış ve deneysel olarak imal edilmiştir.

Her iki sistemin buharlaştırıcısında plakalı ısı eşanjörü kullanılmıştır. Su soğutma amaçlı yapılan deneylerde suyun hacimsel debisi 1 L/dk ile 2,5 L/dk arasında, suyun sıcaklığı ise 20 oC ile 25 oC arasında değiştirilmiştir.

Bu çalışma aralıklarında çalışan soğutma sistemlerinde yapılan ölçümler sonucu elde edilen değerler ile buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin ve plakalı ısı eşanjörlerinin ekserji analizi yapılarak ekserji verimleri ve tersinmezlik değerleri belirlenmiştir.

Makalenin Tamamı

2015-70
Exit mobile version