R-1234yf Soğutucu Akışkanının Akış Ve Isıl Karakteristikleri

Hidrokloroflorokarbon (HCFC) ve kloroflorokarbon (CFC) gibi sentetik soğutucu akışkanlar, ozon tüketme ve küresel ısınma potansiyelleri ile çevreye verdikleri büyük çaplı zararlar nedeniyle son yıllarda kullanımları azaltılmakta ve bu soğutucu akışkanların yerlerine çevreyle dost ve daha verimli soğutucu akışkanların üretilmesine çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, uluslararası protokoller gereği, çevre dostu soğutucu akışkanların belirlenmesi ve yeni soğutucu akışkanların soğutma sistemlerine uyumlulukları için gayretli çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.

Gerçekleştirilen bu çalışmada, son dönemlerde çevre dostu soğutucu akışkan olarak üretimi yapılmaya başlanan R-1234yf soğutucu akışkanının akış ve ısı transferi karakteristikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

R-1234yf soğutucu akışkanının dairesel kesit alanına sahip bir kanal içerisindeki hidrodinamik ve ısıl olarak gelişmekte olan üç boyutlu laminer zorlanmış konveksiyon ısı transferi kararlı rejim şartlarında sayısal olarak incelenmiştir.

Sayısal çalışma ticari Sayısal Akışkanlar Dinamiği yazılımı olan Ansys Fluent 15.0 ile gerçekleştirilmiştir. Kanal içerisindeki R-1234yf soğutucu akışının hız ve sıcaklık dağılımları farklı Reynolds sayıları için sunulmuştur.

Sayısal çalışma sonuçlarından kanal içerisindeki ortalama Nusselt sayısı ve ortalama Darcy sürtünme faktörünün Reynolds sayısı ile değişimi elde edilmiş ve bu değişimler ampirik bağıntılar ile ifade edilmiştir.

Makalenin Tamamı

2015-80
Exit mobile version