Pompa Ekodizayn Geliştirmeleri için EPA ve HEO Yaklaşımı

Enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının korunması, sera gazlarının azaltılması, sürdürülebilir bir enerji kaynağına ulaşmada en hızlı ve ucuz yol olması, en az ve bir o kadar önemli olarak yeni iş fırsatları sağlaması bakımından oldukça önemli bir konudur. Genel olarak kabul edilmektedir ki bir ürünün yaşam döngüsü boyunca enerji kullanımı o ürünün tasarım aşamasından güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Ekodizayn kelimesinin anlamı üretim gerçekleştirilmeden ve ürün pazara sunulmadan önce, daha fikir ve tasarım aşamasında, yaşam boyu tüketeceği enerjiye ve çevreye vereceği etkiye odaklanılmasıdır. Ekodizayn direktifi üreticilerin, üretmiş oldukları ürünlerle yasal olarak pazara sunmak zorunda oldukları performansın kriterlerini belirler. Genişletilmiş ürün tanımı belirli bir ürünü ifade etmesine rağmen, Genişletilmiş Ürün Yaklaşımı, genişletilmiş ürünün belirli bir enerji seviyesi için tanımlanan metodoloji ve prosedürler olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda Genişletilmiş ürün (EPA) yaklaşımı, genişletilmiş Ürünün (EP) enerji verim indeksinin (EEI) hesaplanmasında yükleme profile ve kontrol metodunun dahil edildiği bir hesaplama metodolojisidir. Genişletilmiş pompa ürünleri pazarda tümleşik olarak bulunabilirler. Örneğin; aynı üreticiden temin edilmiş bir pompa ve dahili değişken hız kontrollüne sahip yada hariç bir motor. Bunlar aynı zamanda farklı üreticilerden temin edilmiş bağımsız üniteler şeklinde de pazarda yer alabilirler. Genişletilmiş ürün yaklaşımının her iki durum içinde genişletilmiş pompa ürünleri için işlemesi zorunludur.

Klasik ürün yaklaşımı (PA – Product Aproach) genellikle tek bir ürünün (pompanın) verimliliğine odaklanırken, Genişletilmiş Ürün Yaklaşımı temelinde (EPA – Extended Product Aproach) genişletilmiş ürün bulunmaktadır. Pompa sistemleri için EPA’nın anlamı pompa, motor, kavrama, yol verme sistemi vs. gibi parçaların bir bütünün olarak bir arada düşünülmesidir. Tüm bu çalışmaları sonuçları açısından daha anlamlı kılacak yaklaşım ise Sistem Yaklaşımıdır. (SA- System Aproach) Bu yaklaşımın temelinde de pompa sistemlerinin optimizasyonu bulunmaktadır.

Ecopump
Ürün(pompa) Genişletilmiş Ürün Sistem

Şekil 2’de ürün yaklaşımı ile genişletilmiş ürün yaklaşımı arasındaki farklılık çok daha net olarak görülmektedir. Ürün yaklaşımında yapılan ölçümlerde pompanın en verimli olduğu nokta dikkate alınırken, genişletilmiş ürün yaklaşımında yükleme profili ve referans kontrol eğrisi üzerinden basınç düşümü de dikkate alınmaktadır. Genişletilmiş ürün yaklaşımı ve bu yaklaşım temelli oluşturulan enerji verim indeks değerleri ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları için Avrupa’da 22 Temmuz 2009 tarihinde (EC) No 641/2009 direktif ile yayınlanmış, ilgili direktifin iyileştirmesi 11 Temmuz 2012 tarihinde (EU) 622/2012 numarayla ayrıca yayınlanmıştır.

Bu direktife paralel direktif Türkiye de 7 Eylül 2010 tarihinde 27222 RG numarası ile yayınlanmış ve 25 Aralık 2012 tarihinde 28508 RG no ile revize edilmiştir. Diğer ürün grupları için enerji verim gereklilikleri ve hangi tarihlerde hayata geçirileceğine dair yol haritası Şekil 3’te verilmiştir.

Genişletilmiş Ürün (EP) pompa ve komponentlerden oluşan fiziksel bir tanım olup, Genişletilmiş Ürün Yaklaşımı (EPA) Genişletilmiş Ürünün mutlak verim seviyesinin tanımlanmasında kullanılan metot veya prosedür olarak adlandırılabilir.

14-%20EPA%20ve%20HEO%20Yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
Exit mobile version