Servis Kutusu Çeşitleri

Servis kutusu tesis edilecekleri mahalin fiziksel şartlarına (duvar tipi servis kutusu, yer tipi servis kutusu ) ihtiyaç duyulan gaz debisine ve ihtiyacına göre S...

Doğalgaz Bina İçi Tesisat

Doğalgaz Bina İçi Tesisat ve Doğalgaz Kolon Tesisatı sayaç montajı, tüketim hatları ve uygulamada dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verilmektedir. Doğalgaz Bina İçi Tesisat ve Doğalgazın...

Doğalgaz Bina Bağlantı Hattı

Doğalgaz Bina Bağlantı Hattı,yetkili tesisatçının görev ve sorumluluğu servis kutusundan başlayıp en son cihaz bağlantısına kadar olan gaz boru hattıdır. Doğalgaz, şüphesiz bugünkü koşullarda özellikle büyük...

Kapalı Otopark Havalandırma Esasları

Kapalı Otopark Havalandırma sistemleri, günümüzde "Yeraltı çok katlı kapalı otoparkların" sayıları, özellikle büyük şehirlerimizin şehir merkezlerinde, her geçen gün artmasıyla birlikte önem kazanmaya başlamıştır....

Kapalı Otoparklarda Jet Fan Tasarımı

Jet Fan Tasarımı, otoparklarda havalandırma (car park ventilation) ve duman egzozu konusunda yenilikler, atık gaz ve sıcaklığın insan vücuduna etkileri, tünel havalandırması temel bilgilerinin...

Sığınak Havalandırma Esasları

Sığınak Havalandırma sistemlerinin önemi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak...

Pratik Klima Hesabı

Pratik klima hesabı nasıl yapılır tavsiye amaçlıdır, klima kapasitesini doğru hesaplama, ısı kaybı ve ısı kazancı hesabı yapılarak elde edilir. Bu hesapları yapabilmek için...

Borularda Isı Kaybı Hesap Metodu

Borularda Isı Kaybı ön izolasyonlu paket boruların direk olarak toprağa gömülmesi halinde borunun bir metresinde meydana gelen ısı kaybı olup, f, Denklem 2.1 den...

Boru Kanalının Kazılması

Boru Kanalının Kazılması, boru sistemleri ve kazı işlemleri tesisat türüne değişiklik gösterebilir. Tesisat boruları, elektrik ve haberleşme ile ilgili kablolamalar, kanalizasyon üst başlıklar olarak...

Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar mekaniği mühendislik bilimlerinde önemli bir konudur. Hemen bütün fabrika uygulamaları sıvı ve gazların depolanması ve hareketini kapsamaktadır. Bu bilim dalı, depolama ve hareket gibi...