Sığınak Havalandırma Esasları

Sığınak Havalandırma sistemlerinin önemi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak...

Pratik Klima Hesabı

Pratik klima hesabı nasıl yapılır tavsiye amaçlıdır, klima kapasitesini doğru hesaplama, ısı kaybı ve ısı kazancı hesabı yapılarak elde edilir. Bu hesapları yapabilmek için...

Borularda Isı Kaybı Hesap Metodu

Borularda Isı Kaybı ön izolasyonlu paket boruların direk olarak toprağa gömülmesi halinde borunun bir metresinde meydana gelen ısı kaybı olup, f, Denklem 2.1 den...

Boru Kanalının Kazılması

Boru Kanalının Kazılması, boru sistemleri ve kazı işlemleri tesisat türüne değişiklik gösterebilir. Tesisat boruları, elektrik ve haberleşme ile ilgili kablolamalar, kanalizasyon üst başlıklar olarak...

Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar mekaniği mühendislik bilimlerinde önemli bir konudur. Hemen bütün fabrika uygulamaları sıvı ve gazların depolanması ve hareketini kapsamaktadır. Bu bilim dalı, depolama ve hareket gibi...

Soğutucu Akışkan Şarjı

Soğutucu Akışkan Şarjı montajı tamamlanmış veya soğutucu akışkan miktarı azalmış soğutma sistemlerine yapılır. Şarj edilecek soğutma sistemi, öncelikle basınç testine tabii tutularak kaçak testi...

Soğutma Elektrik Devre Elemanları Montajı

Soğutma elektrik devre elemanları montajı, işlem basamakları ve kontrol aşamaları oldukça dikkat gerektirdiğinden bu konulara hassasiyet göstermek gerekmektedir. Bu dikkati gösterebilenler işinde başarılı ve...

Soğutma Devresini Vakumlama

Soğutma Devresini Vakumlama basınç testi için, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı soğutma sistemleri dalı basit soğutma devreleri ve soğutma sistemlerinin gaz seçimi yapabileceksiniz. Basınç testi...

Soğutma Devresi Değerlerinin Ölçülmesi

Soğutma Devresi ölçme ve performans testleri, üretim aşaması sonunda ürünün hedeflere uygunluğunu test eden bir değerlendirmedir. Ayrıca kullandığımız tüm alet ve gereçler bir süre...

Soğutma Devre Elemanları

Soğutma Devre Elemanları ve Soğutma sistemi denince bireysel kullanımı amaçlayan cihazların yanı sıra iklimlendirme ve klima cihazları, frigorifik araçlar, gıda ve endüstriyel ürünlerin üretim...