Oda İçi Partikül Dağılımının Lagrange Yaklaşımına Göre Simülasyonu

İç hava kalitesi, hava hızı, sıcaklığı ve nem değerinin yanı sıra ortamdaki kirleticilerin konsantrasyonuna da bağlıdır.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak partikül dağılımının belirlenmesinde iki farklı yaklaşım uygulanmaktadır: Euler ve Lagrange yaklaşımları.

Bu çalışmada, Lagrange yaklaşımı için önemli parametrelere değinilmiş ve model bir odada partikül dağılımı incelenmiştir.

Elde edilen hız profilleri ve partikül konsantrasyon değerlerinin literatür ile uyum içinde olduğu görülmüştür.

Makalenin Tamamı

2017-103
Exit mobile version