Net-Sıfır Ekserji Binalarında Isıl Konfor

Sürdürülebilir binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığında genelde ısıl konfor yerine enerji tasarrufuna öncelik verilmektedir.

Öte yandan, yeni nesil bölge enerji sistemlerinde sürdürülebilir binalar bölge ile sadece elektrik değil değişik sıcaklık ve amaçlarla, kısacası değişik enerji niteliğindeki ısıların da alışverişinde bulunmaktadır.

Bu ise özellikle sürdürülebilir ve net sıfıra-yakın enerji binalarının enerji niceliği yanı sıra enerji niteliği (ekserji) tabanında değerlendirilmelerini gerektirmektedir.

Bunun diğer bir anlamı da binaların enerji yanında ekserji verimli ve düşük ekserjili bina (LowEx) olması gereğidir. Bunun bir yansıması olarak da insan konforu artık ekserji tabanlı olarak tanımlanmaktadır.

Bu makalede ekserji tabanlı konforun gerektirdiği en uygun konfor sistemleri ve yenilikçi melez cihazları ile bunları sürecek ısıtma ve soğutma sistemleri, CO2 salımlarının ve ekserji yıkımlarının azaltılması konularında öneriler getirilmekte ve geliştirilen ekserji tabanlı bir eniyileme algoritması tanıtılmaktadır.

Makalenin Tamamı

2017-074
Exit mobile version