Nem Kontrolünün Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi

Su buharının yapı malzemelerindeki geçişi, çevre koşullarına bağlıdır. Yalıtımla, yapı malzemelerindeki nemin kontrol altına alınması yapı fiziği açısından önemlidir. Nem yapı fiziğindeki şartlar sebebiyle yapıyı etkilemekte, yapının ömrü boyunca bina bileşenleri üzerinde etkili olmaktadır.

Çalışmamızda yapı malzemelerindeki su buharının etkisi, enerji verimliliği, bina ömrü ve yaşam konforu açısından incelenmiş, ayrıca iç duvar yüzeyi ile iç ortam sıcaklık farkının 3°C tutulabilmesinin öneminin tespiti amaçlanmıştır. Bina ömrü, kullanımı ve enerji verimliliğini azaltan etkilere dikkat çekilmesi için bu çalışma yapılmıştır.

Nemin ısıl performansa etkisi ve ısı geçişi ile karşılıklı etkileşiminin sebep olduğu bina kabuğundaki nemin kontrol edilebilmesi için TS 825 standardının tanımladığı yöntemlerle Glaser grafiği yorumlanıp yoğuşma düzleminde biriken yoğuşma suyunun miktarı belirlenmiştir. Bu nem miktarı psikometrik diyagramla “durum değiştirme doğrusunun” yalıtımlı ve yalıtımsız bina kabuğuna ilişkin durumları kış koşullarında değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerle regresyon analizi yapılıp sağlanacak ekonomik kazanımlar hesaplanmıştır.

Çalışmada enerji verimliliği, yapı malzemelerinin ve bina işletme şartlarının nem koşullarına göre yapısal durumu ve ısıl performansları dikkate alınarak, nemin yapı fiziğine bağlı olası hasarları da değerlendirilmiştir.

Makalenin Tamamı

2019-012

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın