Mühendislik Bilimi Animasyonları

Mühendislik, beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır. Arthur Mellen Wellington (demiryolları inşaat mühendisi).

Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Mühendislik işini yapan insanlara mühendis adı verilir.

Mühendislik de bilim gibi çok geniş dalları olan bir alandır ve genelde dört ana dala ayrıldığı düşünülür:

Makine mühendisliği: Çok geniş bir alandır. Fiziksel ve mekanik ürünlerin yapımıyla ilgilenir.
Elektrik mühendisliği: Elektrik devreleri ve motorlarından, bilgisayar sistemlerine elektronikten; haberleşmeye kadar pek çok alanı kapsar.
Endüstri mühendisliği: İnsan, makine, enerji, para gibi girdileri belirli süreçlerden geçirerek ürün ve hizmete dönüştüren bütünleşik sistemlerin tasarımı ve iyileştirilmesiyle ilgilenir.
İnşaat mühendisliği: Pek çok yapının (köprü, yol, altyapı vb.) tasarımı ve inşasıyla ilgilenir.
Kimya mühendisliği: Kimyasal maddeler ve süreçlerle ilgilenir.
Ziraat mühendisliği: Bitkisel üretim, hayvansal üretim yanında tarımsal biyoteknoloji, tarım makinaları, kültürteknik, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.
Mekatronik mühendisliği: Mekatronik kelime anlamıyla makine ve elektronik sözcüklerinin birleşimiyle oluşturulmuş yeni bir terimdir. Mekatronik mühendisliği; kontrol otomasyon mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği dallarının kesişiminden oluşan yeni bir mühendislik dalıdır. İlgi alanları genellikle sanayide bulunan robotik cihazlardır.
Jeoloji mühendisliği: Yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yer kabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.
Bilgisayar mühendisliği: Temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veri tabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır.

Mühendislik Felsefesi

“İhtiyaçların karşılanmasında Emniyet Ekonomi ve Estetiğin göz önüne alınmasıdır.” “Ters Mühendislik, Mühendisliğin Temelidir.” Felsefi açıdan klasik mühendislik teklikten bütünselliğe ulaşmaktır. Ama ters mühendisliğin ilkesi bütünsellikten tekliğe ulaşma gayesi taşır. Sanatsal tasarım ve aynı zamanda endüstriyel tasarım anlamında birçok sanatçı “doğadan esinlendik ve ilham aldık” söylemi içindedir! Aslında bu noktada Ar-Ge anlamıyla evrim bilim mevcut bilim tarafından ters mühendislik temelleriyle incelenerek şu anki bilimsel doğrusal mühendislik anlayışını var etmektedir.[1]

Bu özet bilgi sonrası mühendislikle alakalı derlenmiş olan animasyonları izleyelim. [2]

1- Japonların Bisiklet Garajı

2- Rubik Küp Robotik Çözüm

3- Dikiş Makinesi

4-Silah Mühimmat Yükleme Sistemi

5- Lego

6-19’uncu Yüzyıl madenlerde kullanılan adam motoru, basit asansör

7- Ak47- Kaleşnikof Çalışma Sistemi

8- Radyan açı ölçüsü nedir?

9- İkili yürek mekanizması

10- Ağaç budama makinesi

11- Seri Çit İmalatı

12- Ataç Nasıl Yapılır

13- Yarı Otomatik Silah

14- Pompa Sistemi

15- Trompet Çalışma Sistemi

16- Uçak Pervanesi Çalışma Prensibi

17- Elma Soyma Makinesi

18- Trenlerin Ray Üzerinde Hareketi

19- Ucu Açılan Kalemler

20- Biçerdöver Çalışma Sistemi

21- Para Sınıflandırma Makinesi

22- Altın Zincir Yapımı

23- Zincir

24- Tsunami Nasıl Oluşur?

25- Basit Kapı Kilit Sistemi

26- Maymuncuk Sistemi

27- El Bombası

28- Taşı Bile Yakan Potasyum permanganat

29- Kuşun Uçuşunun Modellenmesi

30- Farklı Bir Kapı Sistemi

31- Bebeğin Büyümesi

32- Sürekli Artan Çikolata

33- Güneş Sistemi

34- Nautilus Dişlileri

35- Lollilop Şekillendirme Makinesi

Kaynak:
1- tr.wikipedia.org/wiki/Mühendislik
2- twitter.com/fullmechanics

Exit mobile version