Mühendisler İçin Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Doğal Gaz Tesisatlarının Projelendirilmesi ve Uygulama Kuralları

Endüstriyel ve büyük tüketimli tesisler, “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisler Şartnamesi’nde öngörülen şartlara göre yapılacak ve dönüştürülecektir. Bu şartnamede öngörülen kurallar:
a) Kapasiteye bağlı kalmaksızın Gaz Teslim Noktası çıkış basıncı 300 mbarg’ın üzerinde olan yerler
b) Çıkış basıncına bağlı kalmaksızın doğal gaz ihtiyacı 200 m³/h’in üzerinde olan yerler
c) Doğal gazın proses (üretim) amaçlı kullanıldığı yerler [buhar kazanları, buhar jeneratörleri, stand-by çalışan elektrik jeneratörleri, ekmek fırınları, yemek üretimi için kullanılan mutfak cihazları ve laboratuvar bekleri bu Teknik Esaslarda tanımlanan proses (üretim) kapsamı dışındadır] Eğer bir tesiste bu Teknik Esaslar kapsamı dahilinde olan (a, b, c maddeleri) tesisatlar ile proses kapsamı dışında olan cihazlar aynı projede yer alıyor ise, projenin tamamı kapsam içindedir.

Mühendisler İçin Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Doğal Gaz Tesisatlarının Projelendirilmesi ve Uygulama Kuralları Kitabı

Muhendisler-Icin-Endustriyel-ve-Buyuk-Tuketimli-Dogalgaz-Tesisatlarinin-Projelendirmesi-ve-Uygulama-Kurallari
Exit mobile version