Mühendisler İçin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği

Haziran 2018’ de Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, yapı akustiğiyle ilgili, sektörel ve akademik uzmanlarla üç senelik bir çalışma ürünüdür.

Yeni yapılacak ve tadilatı gerçekleştirilecek olan binaların tümünde gürültüye karşı alınması gereken önlemler yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Her yapı için akustik proje ve akustik rapor hazırlanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu bildiride biz mühendisler için yönetmeliğin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Hazırlanacak olan raporlama ve projelendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmiş ve bilgilendirme yapılmıştır.

Makalenin Tamamı

2019-141
Exit mobile version