MTMD, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği

MTMD, Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin bünyesinden doğmuş, tüzel kişilerin oluşturduğu bir yapıdır. Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin Kasım 2006 Abant’ta yapılan “Tesisat Mühendisliğinin Bugünü ve Geleceği” konulu çalıştayı sırasında, mekanik tesisat taahhüdü iş kolunda yaşanan aksaklıkların giderilerek, mesleğin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesini sağlamak amacıyla, “TTMD İstanbul Müteahhitler Komisyonu”na, tesisat müteahhitlerini biraraya getirecek bir birliğin tesisi görevi verildi. Mekanik tesisat taahhüdü uygulaması yapan tüzel kişilikleri bir çatı altında toplayan bir meslek organizasyonunu tesis etmek için çalışmalarını sürdüren komisyon, dernek tüzüğünü hazırladı ve 12 Nisan 2007 tarihinde Geçici Yönetim Kurulunu belirledi, görev dağılımlarını yaparak çalışmalarına başladı.

12 Haziran 2007 tarihinde de dernek, 17 kurucu firmanın katılımı ile kuruluşunu yasal olarak tamamladı. Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD), 1. Olağan Genel Kurulunu 1 Aralık 2007 tarihinde İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdi. Genel Kurul 22 firma temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

1. Olağan Genel Kurul’da derneğin birinci dönem Yönetim Kurulu; Ersin Gökbudak (Başkan), İsmet Mura (Başkan Yardımcısı), Mürşit Çelikkol (G. Sekreter), Recep Yıldız (Sayman), Hüseyin Erdem (Üye), Mustafa Bilge (Üye), Tahir Yılmaz (Üye)’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Tuncay Ayhan, Selim Evyapan, Faruk Özger, Hakan Bulgun, Cihan Akbulut şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asil üyeleri; Olgun Sönmez, Mustafa Arslancan, İrfan Çelimli, yedek üyeleri; Metin Kaya, İsmail Hakkı Gürler, Mehmet Gürhan olarak seçildiler.

2. Olağan Genel Kurul 30 Mayıs 2009 tarihinde toplanarak yeni Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmiştir. 33 Firmayı temsilen yapılan seçimlerde ikinci dönem Yönetim Kurulu; İsmet Mura (Başkan), Recep Yıldız (Başkan Yardımcısı), Mürşit Çelikkol (Genel Sekreter), Mustafa Arslancan (Sayman), Ersin Gökbudak (YK Üyesi), Hüseyin Erdem (YK Üyesi), Mustafa Bilge (YK Üyesi) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Cihan Akbulut, İrfan Çelimli, Faruk Özger, Seçkin Ceran, Osman Arı şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asil üyeleri; Tahir Yılmaz, Tuncay Ayhan, Metin Kaya, yedek üyeleri; Selim Evyapan, Önder Boyalıklı, Muammer Aslan olarak seçildiler.

3. Olağan Genel Kurul 28 Mayıs 2011 tarihinde İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Üçüncü dönem Yönetim Kurulu; Recep Yıldız (Başkan) Mürşit Çelikkol (Başkan Yardımcısı), Mustafa Bilge (Genel Sekreter), İrfan Çelimli (Sayman), İsmet Mura (YK Üyesi), Hüseyin Erdem (YK Üyesi), Osman Arı (YK Üyesi) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Cihan Akbulut, Faruk Özger, F. Tuncay Ayhan, Aykut Aslan, Hakan Bulgun şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asil üyeleri; Tahir Yılmaz, Metin Kaya, Önder Boyalıklı, yedek üyeleri; Muammer Aslan, Mehmet Rıza Gençel olarak seçildiler.

4. Olağan Genel Kurul 25 Mayıs 2013 tarihinde Yıldız Hisar Tesislerinde gerçekleştirildi. Dördüncü dönem Yönetim Kurulu; Mürşit Çelikkol (Başkan) Mustafa Bilge (Başkan Yardımcısı), İrfan Çelimli (Genel Sekreter), Faruk Özger (Sayman; 25 Mayıs 2013-12 Kasım 2013 tarihleri arası saymanlık yapmış istifa nedeniyle bu tarihten sonra İbrahim Biner Yönetim Kurulunca sayman olarak seçilmiştir), Recep Yıldız (YK Üyesi), Mehmet Uzel (YK Üyesi), İbrahim Biner (YK Üyesi; 25 Mayıs 2013-12 Kasım 2013 tarihleri arasında YK üyesi, sonrasında Sayman) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Cihan Akbulut (12 Kasım 2013 tarihinden sonra YK Üyesi), Osman Arı, Aykut Aslan, Çetin Yıldırım, Ersin Karahan şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asil üyeleri; Tahir Yılmaz, Önder Boyalıklı, Mehmet Ali Bozyel, yedek üyeleri; Muammer Aslan, Metin Kaya, Tufan Tunç (16 Haziran 2014 vefat etmiş olan değerli büyüğümüzü her zaman özlem ve saygıyla anacağız, yokluğunu hep hissedeceğiz) olarak seçildiler.

5. Olağan Genel Kurul 02 Mayıs 2015 tarihinde Radisson BLU Hotel Asia-Ataşehir’de gerçekleştirildi. Beşinci dönem Yönetim Kurulu; Mustafa Bilge (Başkan) İrfan Çelimli (Başkan Yardımcısı), Çetin Yıldırım (Genel Sekreter), İbrahim Biner (Sayman), Mürşit Çelikkol (YK Üyesi), Önder Boyalıklı (YK Üyesi), Barış ŞEVKETBEYOĞLU (YK Üyesi) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Gürkan Arı, Cihan Akbulut, Mehmet Uzel, Mehmet Ali Bozyel, Fuat Şimşek şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asil üyeleri; Osman Arı, Metin Kaya, Ayşe Begüm Tunç, yedek üyeleri; Muammer Aslan, Aykut Aslan, Ersin Karahan olarak seçildiler.

MTMD

MTMD Derneğinin Amacı

MTMD Derneği Tüzüğünde derneğin amacı; “Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerinin önemsendiği bir ortamda Mekanik Tesisat Müteahhitliği sektöründe etkinlik gösteren kurum ve kişilerin toplum içerisinde tanıtımını, önem ve gelişimini sağlamak, üyelerin bilgi sorumluluk ve haklarını gelişmiş uluslararası uygulamalara eriştirmek amacına yönelik etkinliklerde bulunmaktır” şeklinde tanımlanır.

Derneği var eden ana fikir; Türk mekanik tesisat müteahhitliğinin küresel rekabet gücüne sahip olması, ulusal mekanik tesisat sektörünün gelişmesinde, kendine düşen görevi en iyi seviyede yerine getirmesi, kendi meslek disiplininin varlığını güçlendirerek koruyabilmesi için gereken iyilefltirmelerin sağlanmasıdır. Mekanik tesisat müteahhitlerin ortak sorunlarını birlikte tartışılaabileceği ve çözüm yolları için bir güç birliği oluşturabileceği ortak bir çatı amaçlayan MTMD, kabul edilebilir rekabet koşulları içinde, uluslararası düzeyde uygulanmış ve kabul görmüş yetki ve sorumlulukları sektörde hakim kılarak, mesleğin gelişmesinin, yurtiçinde ve dışında güçlenmesinin dinamosu olmayı hedefliyor.

Bu amaç ve ana fikirler etrafında deneyimlerimizi artırmak, alt yapılarımızı hazırlamak, sektörümüzü tanıtmak ve yeni elemanlar kazanmak, ortak sorunlarımızı tartışmak ve çözüm yolları bulmak, uluslararası alanda kabul görmüş standartlarda iş yapmak ve sorumluluk almak gibi konuların tartışılması, irdelenmesi ve sonuçlandırılabilmesi için bir çatıya ihtiyaç doğmuştur. İşte bu çatı Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneğidir.

Derneğin amaç ve vizyonu 2014 yılında aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Amaç

Mekanik Tesisat Müteahhitlerine ait ortak sorunların birlikte tartışılabileceği ve bulunan çözüm yollarının uygulanmasında ortak, güçlü bir çatı oluşturmak; yenilikçi ve evrensel bakış açısı ile üyelerinin uluslararası uyum ve rekabet gücüne katkıda bulunmak.

Vizyon

Türk Mekanik Tesisat Müteahhitliği Sektörünün ulusal ve uluslararası platformlarda kabul görmesinde düzenleyici güç olarak, üyelerinin başarısına doğrudan katkı sağlayan uluslararası referans bir teknik otorite olmak.

MTMD İletişim Bilgileri

mtmd logo

E-posta: info@mtmd.org.tr
Web: www.mtmd.org.tr
Telefon: +90 (216) 469 85 90
Faks: +90 (216) 469 85 90
Adres: MTMD, Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. Yakut Sitesi Blok:3 Daire:5 Ataşehir 34752 İstanbul

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın