Mimari Tasarımda Akustik Modelleme Uygulamaları

Kapalı ortamlarda, mekânın işlevlerine uygun akustik koşulların sağlanması, o mekânlardaki etkinliklerin sağlıklı bir şekilde icra edilmesi ve kullanıcı konforunun elde edilmesi açısından son derece önem taşır.

Hacim akustiği ihtiyaçlarının endüstriyel ve mimari tasarım sürecinde dikkate alınması akustik konfor gereksinimlerinin ekonomik yollarla kazanılması anlamına gelmektedir. Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan bilgisayar destekli modelleme yöntemleri, dijital ortamda gerçekleştirilen akustik hesaplamaları oldukça kolaylaştırmıştır.

Oluşturulan geometrik mekân modelleri içinde tanımlanan kaynak ve alıcı noktaları arasındaki ilişkiler yardımıyla salona ait akustik yanıt eğrileri elde edilir. Bu çalışma kapsamında, tasarım ve uygulamacılar ile kullanım avantajlarını paylaşmak amacıyla, hacim akustiği modelleme yazılımlarının tasarım ve projelendirme aşamalarında sürece nasıl dahil edildiği örneklerle açıklanmaktadır.

Yazılımla elde edilen hacim akustiği parametreleri ile yazılım kullanımının tasarıma nasıl yansıdığı hakkında bilgi verilmektedir. Yazılımın saha uygulamalarına yönelik kullanım örnekleri ile bir örnek özelinde uygulama sonrası ulaşılan sonuçlar kıyaslamalar yapılarak paylaşılmaktadır.

Makalenin Tamamı

2019-124
Exit mobile version