Mesleki Teknik Emniyet ve İş Güvenliği

Bu kitabın amacı işletme çalışanlarına genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, kişisel koruyucuları kullanmak ve önemini kavramak. Ana noktalar:
1. Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları
2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
3. Doğal gaz çalışmalarında emni̇yet ve iş güvenliği
4. Kazalar ve i̇ş kazalarından korunma yöntemleri
5. Kişisel koruyucuları kullanmak

İş Güvenli̇ği̇ Kavramının Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇

• Çalışanların sağlığı ile yapılan iş arasındaki ilişki çok eski çağlara dayanmaktadır.
• Yunanlı düşünür herodot, yine aynı çağlarda eflatun ve aristoteles gibi düşünürler işçilerin sağlığı ve iş kazaları üzerinde durmuşlardır.
• Daha sonraları i̇ngiltere’de sanayi devriminin başlamasıyla birlikte sağlık ve iş güvenliği sorunları ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak devlet, gerekli yasal düzenlemeleri yapmıştır.
• 1890 Yılında, rusya dışında 17 Avrupa devletinin katılımı ile berlin konferansı yapılmıştır. Konferansta, aşağıda belirtilen, öncelikli dört konu belirlenerek bu konularda çalışmalar yapılması kabul edilmiştir.

İş sağlığı güvenliği:
• Çocukların çalıştırılmaması,
• Sosyal güvenliğin sağlanması,
• Çalışma sürelerinin kısaltılması.

1919 Yılında, temel çalışma hakları, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık, zoraki emeğin ortadan kaldırılması, fırsat eşitliği ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda asgari standartlar koymak amacıyla “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)” kurulmuştur. 7 Nisan 1948’de “Dünya Sağlık Örgütü (WHO)” kurulmuştur. 7 Nisan her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır.

Mesleki Teknik Emniyet ve İş Güvenliği Kitabı

Mesleki-Teknik-Emniyet-ve-Is-Guvenligi
Exit mobile version