Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi yürütücülüğünde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrenin sempozyum, seminer, kurs çalışmalarının konuları ise belli oldu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi yürütücülüğünde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ile ilgili kongrenin Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör şunları söyledi: “Kongremiz her defasında tesisat mühendisliğinin temel, güncel ve gelişmekte olan konularını ele alan, çeşitli platformlarda eğitim, bilgilendirme, düşünme ve tartışma ortamları yaratan bir nitelik taşıyor. Zengin içeriğiyle ve sosyal etkinlikleri ile katılımcılarının takdirini kazanıyor, bir sonraki kongre tarihi hemen takvimlere işaretleniyor. Tesisat Kongreleri, en az bir yıl öncesinden başlayan yürütme kurulu çalışmaları, düzenleme kurulu, danışmanlar kurulu görüşleri, sektör dernekleri görüşleri, seminer-sempozyum-kurs yöneticileri görüşleri, bir önceki kongre katılımcılarının görüşlerini yansıtan anketler ile şekillenir ve iletilen her bir fikrin, önerinin titizlikle değerlendirilmesi ile oluşur”.

Teskon 2019’un Ana Teması: “Mekanik Tesisatta Gerçekler Ve Gelecek”

Kongrede “Entegre Yenilenebilir Enerjili Sistemler”, “Konfor, İç Hava Kalitesi ve Enerji Verimliliğinin Birleşimi”, “Mekanik Tesisat Mühendisinin Mimarideki Rolü”, “Güvenli, Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Verimli Ortamlar”, “Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti (IoT: Internet of Things) Kavramının Etkisi”, “Ortak Sistem Sorunları ve Yanlış Uygulamalar”, “Yüksek Performanslı Sistemlerin İşletmesi ve Bakımı” konularına bağlı olarak tasarım, sistemler, uygulama, test ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri, yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemi ve uygulanma yöntemleri tartışılacak, gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak gelecek kurgulanmaya çalışılacak.

Teskon Kapsamında Seminer Ve Sempozyumlar Önemli Yer Tutuyor

Teskon 2019’da toplam yedi tane sempozyum düzenleniyor. Bunlar: “Akışkanlar Mekaniği”, “Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojileri” ve “Termodinamik”. Ayrıca kongre kapsamında “Mekanik Tesisatta Dijitalleşme”, “Jeotermal Enerji”, “Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı”, “Bacalar”, “Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar”, “CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve Ekserji”, “Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı”, “Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning – Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KIK)” ve “Tesisatlarda Sismik Koruma” seminerleri düzenleniyor.

Kongre, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayan bildirilerin yanında, tesisat mühendisliği ile ilgili olmak üzere temel bilim dallarında yapılmış teorik ve deneysel bildirilerin sunumuna da imkân veriyor. Hakemler ve Kongre Bilim Kurulu değerlendirmelerinden sonra sunum için kabul edilen bildirilerden seçilenler ayrıca MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanacak. Kongreye 286 bildirinin özeti gönderildi ve bu bildiriler, seminer sempozyum yöneticilerinin yanı sıra yürütme kurulu ve danışmanlar kurulu tarafından hassasiyetle değerlendirilerek 187 bildiriye taslak programda yer verildi.

15 Farklı Konuda Kurs Gerçekleştiriliyor

Kurslar, “Havuz Nem Alma İklimlendirmesi”, “Sistem Seçimi”, “Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon Koruma Uygulamaları”, “İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması”, “VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri”, “Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği”, “Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları”, “Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın Söndürme Sistemleri Hesaplamaları”, “Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme”, “Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları”, “İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları”, “Hava Kanalı İmalatı Montajı ve Testleri”, “Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları”, “Isıl Sistemlerin Tasarımı” ve “Medikal Gaz Tesisatı” konularında düzenleniyor.

Bu kongrede bakanlık, dernek, oda ve sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı panelde “Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde Uyum” konusu tüm yönleriyle ele alınıyor. Ayrıca “Tesisat Sektöründe Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilimler” konusunda bir forum düzenleniyor.

Bu kongrede çok uzun yılların birikimi olarak sektörde kullanılan terminolojileri öğrenmek ve yeni ortak kullanımlara ulaşmak amacıyla “İklimlendirme Terimleri Sözlüğü” çalışması da başlatıldı. Kongre sürecinde ilk basımı tüm sektörle paylaşılacak, gelen öneri ve katkılarla sürekli geliştirilecek bir sözlük sektöre kazandırılacak.

Exit mobile version