Makine mi Makina mı TDK Bu konuda Ne Diyor

Makine mi Makina mı sorusu günlük hayatta, üniversitelerde ve iş hayatında zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki Makina Mühendisliği Bölümlerinin bazıları isimlerinde “Makina” kelimesini kullanırken bazıları “Makine” kelimesini kullanmayı tercih ediyor.

Makine ve makina kelimesi 26 Eylül 2006 tarihinden itibaren TDK internet sitesinde 200.970.669 kez aranan bir kelime olduğu görülüyor.

İtalyanca macchina kelimesinden türetilmiş olup Osmanlıca’da makina olarak kullanılmaktaydı. Ancak Türk Dil Kurumu 1965’te imla kılavuzlarında makina kelimesinin makine biçiminde yazılmasına karar verdi. Bu durumun bilimsel olarak bir nedeni var mı bilemiyorum. Türkçe açısından incelediğimizde ise makina ve makine kelimelerinin her ikisi de büyük ünlü ses uyumuna uymuyor ancak her ikisi de küçük ünlü ses uyumu kuralına uyuyor. Yabancı dilden girmiş olan bir kelimenin ses uyumuna uyması gibi bir zorunluluğu da bulunmuyor.

Birçok köklü üniversite ve mesleki kuruluşumuz olan Makina Mühendisleri Odası da “makina” kelimesini kullanmayı tercih ediyor.

Türk Dil Kurumu’na göre makine kelimesinin doğru kullanım olduğu belirtilse de, makina veya makine kelimelerinin hangisinin kullanılacağı kişiler veya kurumlarca içinin doldurulmadığı sürece bir anlam ifade etmiyor. Ülke menfaatlerini etkileyen ve bilime yön verecek bir durum olmadığı aşikar.

 

Makine veya Makina kelimelerinin yazımından çok, Makina veya Makine mühendisi olmak ne anlam ifade ediyor bunu iyice kavramak gerekir.

1- Bilgisayar bilimleri, matematik, fizik ve elektrik gibi çok sayıda alanla bağlantılı ve diğer mühendislik disiplinleri ile iç içe bir alan olduğu için,
2- Otomotivden havacılığa, biyomekanikten denizciliğe ve soğutma sistemlerinden enerji üretimine kadar pek çok sektörde çalışma imkanına sahip olmak için,
3- Uçaklar, hastanelerde kullanılan cihazlar ve endüstriyel ekipmanlar gibi neredeyse her endüstride kullanılan cihaz ve sistemlerin ne şekilde işlediğini öğrenmek için,
4- Gelişen teknoloji ve bilimin ışığında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmalar yürütme ve yaratıcılığını kullanma şansı sunduğu için,
5- Her geçen gün gelişen ve yenilenen bir alan olmasının yanı sıra hayat boyu öğrenmeyi desteklediği için,
6- Teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilmek için,
7- Spor malzemeleri, ev eşyaları ve otomobiller gibi modern hayatın içinde olan cihaz, ekipman ve sistemlerin tasarımında, geliştirilmesinde ve üretiminde rol oynamak için,
8- Mezuniyet sonrasında pek çok endüstri kolunda, departmanda ve dünyanın her yerinde çalışma olanağı sunduğu için,
9- Hayal ettiğin ürünlerin tasarımını ve üretimini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak için,
10- İnsan hayatını kolaylaştırmaya, iyileştirmeye ve zenginleştirmeye olanak sağladığı için.

Exit mobile version