LNG ve CNG Nedir? Özellikleri Nelerdir ?

LNG, Liquified Natural Gas (sıvılaştırılmış doğalgaz),  CNG, Compressed Natural Gas (Sıkıştırılmış Doğalgaz), LPG likit petrol gazı olarak adlandırılmaktadır.

LNG Nedir ?

Doğalgaz, atmosfer basıncında -162°C’a kadar soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçmekte ve “Sıvı Doğalgaz” (Liquified Natural Gas) olarak adlandırılmaktadır. Kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı fazında taşınmakta ve depolanmaktadır. Tüketime, gaz fazında sunulmaktadır.

LNG ile yüksek miktardaki doğalgaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu özellik, doğalgazın boru hatlarıyla taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirmektedir. Doğal gazın sıvılaştırılması aşamasında bünyesindeki ağır hidrokarbonlardan arındırılması, LNG’nin boru doğalgazına kıyasla daha temiz ve daha yüksek enerji değerine sahip olmasını sağlamaktadır.

LNG Kullanım Alanları

LNG, enerji ihtiyacını farklı yakıtlarla sağlayan ve yüksek yakıt tüketimine sahip tüm işletmelerde ilgili talimat, standart ve yönetmeliklerde geçen şartların sağlanması durumunda kolaylıkla kullanılabilmektedir. Ağırlıklı olarak her ölçekteki sanayi tesisleri, ticari işletmeler, turistik tesisler gibi yerlerde;

-Sıcak su ve kızgın su eldesi
-Buhar eldesi
-Sıcak hava eldesi
-Kızgın yağ eldesi
-Pişirme ve kurutma fırınları
-Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.)
-Seramik ve cam sanayi
-Elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır.

Lng Nedir

 

LNG Parlayıcı mıdır? Patlayıcı mıdır?

Uygun şartlar altında depolandığı sürece patlama veya yanma riski yoktur, oksijen olmayan depoda patlama veya yanma olmaz. LNG açık havaya salındığı takdirde gazlaşır ve havadaki oksijen muhtevası yüzünden yanabilir. Daha önce anlatılan buharlaşma ve yayılma özellikleri doğrultusunda gaz sadece belirli şartlar altında parlayıcı olmaktadır. Gaz hava karışımı %5 ve %15 arasındaysa parlama riski mevcuttur. Bu sınırlar dışındaki karışımlarda parlama olmaz.

Sıvı fazda LNG patlayıcı değildir. Buharı sadece kapalı ortamda patlama yapabilir. LNG buharının patlaması için parlayıcı sınırlar içerisinde olmalıdır yani hava gaz oranı %5 ila %15 arasında olmalıdır.

LNG sektöründe yıllardır süregelen mükemmel bir güvenilirlik mevcuttur. Bu güvenilirlik sektördeki bütün birimleri kapsar, yani taşımadan depolamaya, yeniden gazlaştırma işlemine LNG terminalleri kırk yıldan fazla süredir hiç bir ciddi kaza söz konusu olmadan çalışmaktadırlar. Bu istisnai güvenilirliğin sebebi LNG’nin özelliklerinde açıklanmıştır. -162°C gibi çok düşük bir sıcaklık yüzünden özel dayanıklı, güçlü malzemeler ve özel yalıtım ekipmanları kullanılmaktadır. LNG gaz fazına dönüştürüldüğü anda hemen yayılır ve havada seyrelir. Doğalgaz havadan daha hafiftir. Likit ve gaz doğalgazın bu özellikleri ve kullanılacak malzemelerin özellikleri endüstri günvelik standartlarında açık biçimde yer almaktadır. Özellikler, kullanılan malzemeler ve standartlar LNG’nin güvenilirliğinin temellerini oluşturur. Terminallerin tasarımı, inşaatı ve işletilmesi sıkı kurallar çerçevesinde yapılır. Bu işlemler ayrıca çeşitli şirketlerin ve otoritelerin yakın takibi altındadır. Bütün bunlar düşünüldüğü zaman LNG endüstrisi enerji sektöründeki en güvenli endüstrilerden birisidir. Özel tanklarda depolandığı sürece patlama yapamaz çünkü ortamda oksijen mevcut değildir.

LPG Nedir?

LPG, yani sıvılaştırılmış petrol gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması sırasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğalgazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.

Bir sızıntı halinde, gaz kaçağının hemen anlaşılması için rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Ülkemizde kullanılan mix LPG’nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propan’dır. Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğalgaz gibi uçucu olmayıp, dibe çöker.
-LPG, kullanım şartlarına uyulduğunda, tüketicilerin güvenle kullanabileceği bir yakıttır.
-LPG, doğalgazın sağladığı bütün faydaları sağlayan ve herhangibir merkezi altyapı gerektirmeyen bir enerji türüdür.
-LPG, basit kimyasal yapısından dolayı diğer enerji kaynaklarına göre çevreci bir yakıttır.
-LPG, ambalajanabilen ve taşınabilir bir enerji türüdür.
-LPG ayrıca, diğer yakıt türlerine göre ısı değeri yüksek ve verimli bir yakıttır.
-LPG herhangi bir yaşam biriminin yaklaşık tüm enerji ihtiyacını kaşılayabilmektedir.

LPG Nedir

LNG ve LPG Arasındaki Fark Nedir

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) zaman zaman LNG ile karıştırılmaktadır. LPG esas olarak profan (C3H8) ve butan (C4H10)’dan oluşur ve hem kişisel hem de ticari amaçlar için kullanılır (araç yakıtı olarak da dahil). LPG yüksek basınçta saklanarak likit halde tutulur. LNG ise farklı olarak -162 °C gibi düşük bir ısıda, atmosferik basınçta likit olarak saklanabilir. LPG ile LNG’nin genel özellikleri de farklıdır: doğalgaz havadan daha hafiftir ve havada kolayca dağılır, fakat LPG’nin bileşenleri havadan daha ağırdır. Soğuk ısılarda saklanan LNG’nin aksine, LPG’nin depolanması farklı materyallerin ve standartların varlığını gerektirir.

CNG Nedir ?

CNG, Compressed Natural Gas (Sıkıştırılmış Doğalgaz), ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden gaz olarak ya da LNG terminallerinden sıvılaştırılmış doğalgaz şeklinde tedarik edilen doğalgazın, yaklaşık 200-250 bar basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilmektedir. CNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan gaz fazında bir yakıttır.

CNG Nedir

Yüksek basınç altında gaz fazında taşınmakta ve depolanmaktadır. Basıncının düşürülmesiyle yine gaz fazında tüketime sunulmaktadır.

CNG Kullanım Alanları

Dünya’da sıkıştırılmış doğalgazın en yoğun kullanıldığı alan taşımacılık alanıdır. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması, oktan değerinin 120-125 oktan olması, temiz ve tam yanmanın sağlanması, yağ ile karışmaması sonucu motorun ömrünü uzatması, zamanla yakıt tüketimi artışına neden olmaması, patlama tehlikesinin (%5 -%15 Hava-Gaz karışım oranı) diğer yakıtlara oranla düşük olması CNG’ nin teşvik edilen bir yakıt olmasını sağlamıştır.

CNG Kullanım Alanları

Yakıt Kıyaslama

LNG’nin diğer alternatif yakıtlara göre ısıl değer ve verim karşılaştırması için aşağıdaki tablo incelenebilir.

Yakıt TürüÜrün Kalorifik DeğeriYanma Verimi
LNG9.155 kcal / sm393%
Fuel Oil No:6 (FO6)9.500 kcal/kg80%
Fuel Oil No:4 (Kalyak)9.800 kcal/kg82%
Fuel Oil %1 Kükürtlü9.500 kcal/kg80%
Motorin10.200 kcal/kg84%
Nafta10.400 kcal/kg85%
LPG (Dökmegaz Mix)11.000 kcal/kg92%
LPG (Dökmegaz Propan)11.100 kcal/kg92%
Kömür (Yerli Linyit)4.640 kcal/kg60%
Kömür (İthal Sibirya)7.000 kcal/kg65%
Elektrik860 kcal/kWh99%
Doğalgaz8.250 kcal/m393%
CNG8.250 kcal/m393%

Kaynak:
1-Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği
2-Lukoil
3-Naturelgaz

İlgili Yazılar

11 yorum

Doğalgaz olmayan yerde bireysel ısınma olarak elektrikli kombi mi kullanmak daha uygun ve avantajlı yoksa sıvı yakıtlı bir kazan mı kullanmak daha iyidir.

Kubilay Bey, bu sorunuzun cevabı için toplam ısıtma kapasitesi ve kullanım saatleri gerekmektedir. Sıvı yakıt tankı sistem ekipmanları ve kazan ilk yatırım maliyeti elektrikli kombi maliyetinden fazla olması nedeniyle, işletme (faturalandırma ve bakım) analizi yapılarak seçim yapılması daha doğrudur. Sistem kapasiteniz doğrultusunda soğutma da söz konusu ise bölge koşulları dikkate alınarak alternatif sistemler de (ısı pompası) devreye alınabilir.

Doğalgaz hattının bulunmadığı iki katlı bir binanın ısıtılması için yakıt olarak CNG mi yoksa Motorin mi.Güvenliğinde önemli olduğu bir yapı.Yakıt tankı açısındanda değerlendirirseniz.İlginiz için teşekkürler İyi Günler.

Ömer Bey merhaba,

Eğer ilerinde doğalgaz gelme durumunuz varsa, LNG kullanmanız kazanınız değiştirmeden sadece servis kutusu değiştirerek işlem yapmanız durumunda dolayı daha uygun olur. Güvenlik açısından Lng ve cng için gerekli alt yapı ve güvenlik alanı için ilgili akaryakıt firmaları yönetmelikler doğrultusunda bunu sağlamakta ve işletmenin sürekliliği doğrultusunda devamlı şekilde güvenlik kontrollerini yapmakla mükelefftir.. Motorin kullanılmasında ise imalat sonrası kullanıcı doğrultusunda güvenlik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle uygun güvenlik mesafeniz varsa doğalgaz dönüşümü ve yakıt maliyeti dikkate alınarak LNG veya CNG kullabilirsiniz.

CNG gazı motorin yerine kullanılır ise nasıl bir işlem yapmak gerekir?benim 1.9dizel arabam var.depoyu mu değiştirmek lazımdır?

M.Ali Bey merhaba,
CNG için benzinli Araçlarda %60 Tasarruf Dizel Araçlarda %30 Tasarruf sağladığı ancak güç olarak daha düşük olduğu belirtilmektedir. Sorunuz ile alakalı olarak da Çift Yakıt Sistemi “Dual System”. CNG ve dizel teknolojisini bir arada sunan teknoloji bulunmaktadır. Özellikle bu teknoloji ağır tonajlı araçların bir çoğunda kullanılmaktadır.
Araçların doğal gaz dönüşümünde kullanılan parçalar genel olarak; tüp, regülâtör, gaz karıştırıcı, emniyet valfi ve elektronik kontrol ünitesi (ECU veya ECM) şeklindedir.

150 Metre Kare Brüt Dıştan Dışa Osmanıyede İki Katlı Evimi Cng Yada Lng İle Isıtmak İstiyorum Nasıl Bir Kombi Lazım Ne Kadar Maliyet Olur O Sistemde Dönüşüm Olacamkı Yukarda Tank Milyeti Yok Çunkü Çoklu Tüp Sistemi Var O Kafi Olur Diye Düşünüyorum

Tesisat  -  10 Ekim 2019 / 09:18

Harun Bey merhaba,
Konu ile alakalı bölgenizde İPRAGAZ ya da SOCAR varsa direkt bilgi ve maliyetini öğrenebilirsiniz. Maliyet ilgili yakıt firmalarına göre değişmektedir. Tank depozito ve sistem LPG kuruluş bedeli, Dökme gaz teslimatı minimum kilogram durumu ve sözleşme bilgilerini inceleyerek karar verebilirsiniz.

HAYDAR  -  31 Ekim 2019 / 18:30

Merhabalar. Ülkemizde LNG temin edebileceğimiz firmalar hangileri acaba? Yazarsanız memnun olurum.

Tesisat  -  4 Kasım 2019 / 08:57

Haydar Bey merhaba,
Aygaz, Shell, lokois, habas, naturelgaz, enerya, ipragaz, socar vs. gibi bir çok firma LNG satışı yapmaktadır.

Çok teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın