Kurumsal Yönetimlerde Bütünleşik Sürdürülebilir Enerji Yönetimi

Yerel ve ulusal kurumsal yapılar enerji tüketim politikalarını oluşturma ve yönetim stratejilerini geliştirmek için sürekli ve sürdürülebilir durum analizlerini yapmak zorundadır. Ancak Türkiye’de özellikle sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri yönüyle bütüncül bir yapı geliştirmek, tartışılan bir durum olmasına karşın, geliştirilmiş bir modele sahip değildir.

Bu yaklaşımlar bir karar destek unsuru olarak kurumlarda enerji tüketimlerinin izlenmesi, yönetilmesi ve projeksiyon geliştirilmesi yönüyle önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu yönüyle bir bilişim mimarisi üzerinde geliştirilecek bir yapı ihtiyacı vardır.

Ancak yönetim girdilerinde, enerji verimliliği, kullanım yoğunlukları ve tüketim verimlilik potansiyellerinin nasıl ve hangi kriterlerle şekillendirileceği önemlidir. Bu yönüyle geliştirilen bu çalışma yaygın bir kurumsal yapı olan bir kamu bünyesinde bir pilot uygulama olarak geliştirilmiştir.

Bu çalışma Bursa ilinde kamu bünyesinde geliştirilmiş, il bünyesindeki yaklaşık 1200 kurumu hedef alan ve tek bir enerji yönetim mimarisi üzerinde toplayan, bütüncü enerji yönetim sisteminin tanımlandığı bir proje sunumudur. Bu yönüyle geliştirilmiş bu proje, enerji talep yönetimini temel alarak her bir okul için dinamik enerji tüketim süreçlerini yönetmeyi amaçlamıştır.

Enerji sistemlerinin farklı dil ve yapılardaki terminalleri için ortak bir dil oluşturularak yönetilebilir, kontrol edilebilir ve geliştirilebilir bir alt yapı sağlanması hedeflenmiştir. İlk sonuçlar ile bazı okullarda yapılan ön çalışmalarla tüketimlerde %20’lerin üzerinde tasarruflar sağlamıştır.

Makalenin Tamamı

2017-033

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın