Konut Binalarının Yaşam Dönemi Maliyetinin Hesaplanması

Bilindiği gibi, dünya üzerinde yer alan binaların önemli bir kısmını konut binaları oluşturmaktadır. Konut binaları enerji tüketimleri, kaynak kullanımı ve bunlara bağlı olarak neden oldukları karbon salımları nedeniyle küresel ısınma gibi önemli bir çevre sorununda etkin rol oynamaktadır.

Binalar inşa edildikleri malzemelerin ham madde olarak çıkarılmasından itibaren, üretilmesini, taşınmasını, inşa edilmesini, kullanılmasını ve hizmet ömrü bittikten sonra yıkılıp atık haline gelmesini içeren yaşam dönemi sürecinin farklı safhalarında farklı miktarda enerji tüketerek karbon salımına neden olmaktadır.

Bu nedenle günümüzde binaların yaşam dönemi boyunca enerji etkin olarak tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada referans olarak seçilen TOKİ’nin C tipi konut bloğunun yaşam dönemindeki enerji tüketimi hesaplanarak oluşturulan alternatifler ile karşılaştırılması yapılmıştır.

Çalışma sayesinde tasarım aşamasında alınan kararların binaların yaşam dönemindeki enerji tüketimi ve buna bağlı olarak gerçekleşen karbon salınımı üzerindeki etkisi irdelenmiştir.

Referans bina ve oluşturulan alternatiflerin yaşam dönemi maliyet hesaplamaları da yapılarak enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyetleri karşılaştırılarak enerji tüketimi ve maliyet açısından etkin alternatifler belirlenmeye çalışılmıştır.

Makalenin Tamamı

2015-95

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın