Kömürlü Kazan Suyu ve Kullanılacak Kömür Özellikleri

TS EN 12953-10 Kazanlar : Besleme ve Kazan Suyu Kalitesi standardına göre
kazan suyu ve besi suyu özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

Kazan Suyu Özellikleri

Eğer ısıtma sisteminde çelik dışında malzemeden imal edilmiş birimler bulunuyorsa (örneğin; alüminyum radyatör, bakır boru vb.) bu birimler daha düşük pH değeri ve iletkenlik gerektirebilir ancak sistemde kazanın korunması önceliklidir ve yukarıdaki değerlere uyulması gerekmektedir

Organik maddeler genellikle çeşitli bileşiklerden oluşur. Bu tip karışımların ve bunların her bir bileşeninin kazanın üzerindeki etkisini önceden belirtmek zordur. Organik maddeler bileşenlerine ayrılarak karbonik asit veya diğer asitik bileşenleri meydana getirebilir ve aşınma veya delinmelere sebep olabilir. Bu aynı zamanda mümkün olduğunca az olması gereken kireç taşı gibi maddelerin birikimine ve köpüklenmeye sebep olabilir.

Not: Kazanın ekonomik ömrü boyunca, kullanılan toplam besleme suyu miktarı tüm sistem suyunun 3 katından fazla olamaz.

Kazanın korozyondan aşınması veya kireç taşı (veya benzeri tortuların) oluşumu gibi sebeplerle kullanım dışı kalması garanti kapsamında değildir. Bu olumsuz etkenler ancak yanlış kazan doldurma ve besleme suyu kullanımıyla oluşur. Paslanmayı ve korozyonu engellemek için, sistemin su tarafına sürekli yeni oksijen (hava) karıştırılmamasına özel önem verilmelidir. Oksijen (hava) karışımına neden olabilecek noktalar; sistemde oluşan su kaçakları sonucu ek beslenen su, açık genleşme depoları, sistemdeki eksi basınç noktaları, bazı gaz geçirgen sistem parçaları (plastik boru gibi) ve indirek ısı eşanjörlerinden olabilecek su kaçaklarıdır.

Kömür Özellikleri

* Tane boyutu: Elle beslemeli kazan için 18-150 mm., otomatik beslemeli kazan için 10-20 mm. olmalıdır.
* Kalorisi: 6.000 – 7.000 kcal/kg arasında olmalıdır.
* Külü: En çok %16 olmalıdır.
* Kükürt: En çok %2 olmalıdır.
* Şişme endeksi: En çok %1 olmalıdır.
* Nem: En çok %10 olmalıdır.
* Uçurucu maddesi: %12-29 arasında olmalıdır.

İlgili Yazılar

2 yorum

i.b.türer  -  23 Şubat 2019 / 22:29

Sn. Moderatör,
Kömür için verdiğiniz % ler kuru bazdaki analiz değerleri mi? Ayrıca kükürt % si mahallin çevre kirliğine göre belediye ve çevre müd. teklifi ile yetkili kurullarca değiştirilebiliyor. Baca emisyonları sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Yani ısıtma için kömür alınmadan yakacağı kalitefikasyonun belediyeye sorulması şart koşulmaktadır. Çevre kirliliği için, yerli kömürün yakılmasını istememektedirler. Saygılarımla.23/02/19

Merhabalar,
İlgili değerler nominal şartlarda kazanda kullanılacak kömürün değerleridir. Üretici firmaların kazan verimlerini belirlerken baz aldıkları değerler olup son kullanıcı da bu doğrultuda kömür kullanımına dikkat etmelidir. Ancak bağlı bulunan ilde yerel yönetimler veya ilgili kurumların asgari şartlarına da belirttiğiniz gibi riayet edilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın