Kazan Dairesi Mekanik Tesisat İmalat Resimleri

Kazan dairesi, bina planıyla birlikte mimar tarafından tasarlanır. Isı gereksinimi, 50.000 Kcal/h’ten fazla olan binalarda kazan dairesi zorunluluğu vardır. Küçük ve orta büyüklükteki binalarda, bodrum katlar kazan dairesi olarak kullanılabilir. Büyük ve yaygın yapı tesislerinde bağımsız kazan dairesi yapmak daha uygun olur. Kazan dairesi ısıtma sisteminin beyni durumundadır. Kazan ve diğer yardımcı ekipmanları içinde bulundurur. Bu nedenle kazan dairesinin, binanın ihtiyacına cevap verecek nitelikte ve kullanışta olmalıdır. Bir binada kazan dairesinin kullanışlı olabilmesi için şu özelliklerde olması gerekir:

1. Aydınlık olmalıdır.
2. Yeterli havalandırması olmalıdır.
3. Bina bacasına yakın olmalıdır.
4. Uygun şartlarda, yeterli miktarda yakıt depolayabilmelidir.
5. Kazan ve ekipmanları için yeterli büyüklükte olmalıdır.
6. Bina içi ve dışından kolay ulaşılabilir olmalıdır.

Bilindiği üzere bir binada ısıtılmak istenen her odaya bir soba veya benzeri bir ısıtma aracı konularak yapılan ısıtma, mahalli ısıtma (lokal ısıtma) adını alır. Isıtma işinin bir merkeze konulan ısı üreteci bir araçla (kazan) elde edilen ısının tüm binaya borularla dağıtılıp, ısıtılacak hacimlerde bulunan ısıtıcılarla (radyatör, konvektör vb.) ısıtılmasını sağlayan sisteme de merkezî ısıtma sistemi (kalorifer tesisatı) denir. Kazan ise bu sistemin en önemli kısmını teşkil eder.

Kalorifer tesisatında, sistem için gerekli olan ısının üretimini sağlayan cihazlara kazan denir. Kazan ateş mahallinde yakıt (katı, sıvı, gaz) yandığında bünyesindeki potansiyel enerji ısı enerjisine dönüşür. Üretilen ısı sistemde bulunan ısıtıcı akışkana iletilir. Bünyesine ısı alan ısı taşıyıcı akışkan tesisatta boruların içerisinden ilerler ve ısıtıcılara gider. Burada ısısını bırakır ve tekrar bünyesine ısı almak üzere kazana geri döner. Dolaşım bu şekilde devam ettikçe istenilen mahallerin ısınması gerçekleşir Kazanlar için mümkünse müstakil bir yer yapılmalıdır. Şayet böyle bir imkan sağlanamıyorsa binanın bodrum katında uygun bir yer kazan dairesi olarak ayrılmalıdır. Bodrum katı bulunmayan binalarda ise kazan çatıya da yerleştirilebilir.

Kazan Dairesi İmalat Resimleri

Kazan dairesinde mekanik tesisat imalatları ile ilgili çeşitli resimler eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version