Sıhhi Tesisat

İnsan yaşamı için zorunlu olan temiz suyun temini,kirli suyun uzaklaştırılması ve kullanılmasını sağlayan tesislerin yapımı içeren Sıhhi Tesisat kategorisidir.