Kapalı Otopark Havalandırma Esasları

Kapalı Otopark Havalandırma sistemleri, günümüzde “Yeraltı çok katlı kapalı otoparkların” sayıları, özellikle büyük şehirlerimizin şehir merkezlerinde, her geçen gün artmasıyla birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Genelde yoğun insan kalabalıklarının ziyaret ettiği, sinema, tiyatro, alışveris merkezleri, havalimanları, otogarlar gibi komplekslerin bodrum ve zemin katları veya hemen yanı başlarındaki çok katlı yer altı otoparkları, şehir merkezlerindeki bu artan otopark ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır. Bu otoparklardaki ziyaretçi yoğunluğu, olası bir yangın, acil durum anında devreye girmesi gereken sistemlerin önemini bir kat daha artırmaktadır. Duman Kontrol Sistemleri de bu bağlamda otoparklardaki kalabalıkların hayatını koruyacak en önemli sistemlerden biridir.

Kapalı Otopark Havalandırma sistemleri, acil yangın durumunda, insanların kaçışına ve itfaiye personelinin yangına müdahalesine yardımcı olması için tasarlanır. Yangın durumunda, kapalı çok katlı otoparklarda, oluşan duman, doğal yollarla tavan veya çatıdaki açıklıklardan tahliye edilemeyecektir. Buna ilave olarak, tavan yükseklikleri de sınırlı olduğu için, genelde 2.5m ile 3.5m arasında, tavan seviyesinin bir rezerv alanı olarak kullanılıp, dumanın bir katman halinde biriktirilmesi ve insanların kaçışına imkan sağlanması mümkün olmayacaktır. Duman birkaç dakika içinde otopark geneline yayılacak ve döşemeden tavan seviyesine kadar tüm otoparkı duman dolduracaktır. Sonuç olarak bu durum insan kaçışını ve itfaiyenin müdahalesini imkansız hale getirecektir.

Jet Fanlar vasıtası ile Kapalı Otopark Havalandırma sistemleri, Avrupa da son 7–8 yıldır görülmektedir. Ülkemizde ise son 2–3 yılda oldukça yaygın bir şekilde talep görmektedir. Otopark havalandırmasına bu yeni yaklaşım, beraberinde teknik açıdan birçok avantaj getirdiği gibi, bir takım kavram ve tasarım kargaşalarına da neden olmaktadır. [1] Bu doğrultuda jet fan tasarımı cfd analizi ve bir takım testlerin sonucunda netleştirilmelidir.

Kanal Havalandırma Örneği

Jet Fan Havalandırma Örneği

Bu kısa giriş sonrası Kapalı Otopark Havalandırma adı altında yasal düzenlemeler, tanımlar ve otopark hesabını içeren teknik makaleye [2] göz atalım.

Kapalı Otopark Havalandırma Esasları

Kapal%C4%B1%20Otopark%20Havaland%C4%B1rma

Kaynak:
1- Artun ALTUNKESER, Otopark Havalandırma Sistemlerinin Yangınla Mücadeleye Yönelik Tasarımı
2- Celalettin KIRBAŞ, Mak. Müh, Kapalı Otoparklarda Mimari ve Mekanik Havalandırma Projelendirme Esasları

Exit mobile version