Kanatlı Borulu Yoğuşturucularda İki-Fazlı Akış Bağıntıları Etkileri

Isı değiştirici ısıl kapasite hesaplarının en önemli adımını iç ve dış bölgedeki ısı transfer katsayılarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu katsayılar geometriye, akış koşullarına ve akışkan cinsine bağlı olarak çıkarılan ampirik (deneye dayalı) bağıntılar ile hesaplanabilmektedir.

Buharlaştırıcı ve yoğuşturucuda faz değişimi meydana geldiğinden boru içinde iki fazlı akış meydana gelir. Bu yüzden ısı transferi katsayısı hesabında iki fazlı akış etkileri göz önüne alınmalıdır. İki fazlı akış çözümleri tek-faz akışlara göre daha karmaşık ve deneysel incelemesi zor olaylardır.

Literatürde bu akış koşulu üstünde deneysel ve hesaplama modelleri çalışmaları yapan yayınlar bulunmaktadır. Bu çalışmaların değerlendirildiği yayınlar her bir bağıntının çok farklı sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Bu yüzden iki fazlı akışta genel bir ısı transferi bağıntısı elde etme sorunu güncelliğini koruyan bir problemdir. İki fazlı akış için basınç kaybı hesaplamalarında da aynı durum söz konusudur.

Bu çalışmada yatay içten yivli boru içindeki yoğuşmada iki fazlı akış mekanizması için literatürde yer alan bağıntılar incelenecektir. Ayrıca testi yapılmış kanatlı borulu bir yoğuşturucu için farklı iki fazlı akış bağıntılarının ısıl kapasitesine olan etkileri gösterilecektir.

Makalenin Tamamı

2015-69
Exit mobile version