Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu

7/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü bulunan binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etütler yapılmakta veya bina kategorisinde yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) aracılığıyla yaptırılmaktadır.

Bu çerçevede 2014/2075 ihale kayıt no’lu ihale ile 2014-2015 yılları arasında EVD’ler aracılığıyla 166 kamu binasında etüt çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, bu çalışmalar neticesinde binaların teorik teknik tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyelin kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanan verimlilik artırıcı proje önerilerini içeren detaylı etüt raporları ilgili bina yönetimlerine iletilmiştir.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu

Kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımının 2010 yılına göre, 2023 yılında en az yüzde yirmi oranında azaltılması stratejik hedefi çerçevesinde anılan yönetmelik, etüt çalışmalarının tamamlanmasını takip eden yıllarda kurum ve kuruluşların bütçelerinde bakım ve idameye ilişkin konulan ödeneklerde öncelikle bu etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin hazırlanması ve uygulanması gerektiğini belirtmektedir.

Ülkemiz enerji verimliliği stratejik hedeflerine göre, kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımının 2010 yılına göre, 2023 yılında en az yüzde yirmi oranında azaltılması gerekmektedir.

Gelinen aşamada 166 kamu binasından sadece 73 tanesinden anlamlı geri bildirim alınabilmiş olup uygulamaların ödenek yetersizliği sebebiyle genellikle yatırım gerektirmeyen veya geri ödeme süreleri 2 yılın altında kalan projeler düzeyinde kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum kamu kesimine yönelik finansal destek mekanizmasının oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca geri dönüş alınamayan kamu idarelerinin yapılan çalışmalara gereken hassasiyeti göstermedikleri değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü etüt raporlarında belirtilen önerilerin gerçekleştirilme durumunu tespit etmek amacıyla izleme değerlendirme çalışmaları başlatmış olup gelinen aşamada söz konusu binaların uygulamaya ilişkin mevcut durumu aşağıdaki raporda verilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü belirli bir plan dahilinde etüt çalışmalarını sürdürecek olup bu etütlerin uygulama durumlarını yıllık olarak bahse konu raporda güncelleyecektir.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu

Et%C3%BCt%20Uygulama%20%C4%B0zleme%20Raporu%202018

Kaynak: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın