Jeotermal Santrallarda Karbon Emisyonu ve Karbon Tutumu

Bu çalışmada, jeotermal işletmelerde salınan karbondioksitin jeotermal rezervuara reenjekte edilen suda çözünerek tekrar basılması incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; çevrenin korunması, jeotermal işletmelerin karbon vergisine maruz kalmaması ve karbon azaltım gelirlerinden pay almasıdır.

Ayrıca yapılan araştırmalar ve çalışmalar esnasında; karbondioksitin rezervuara enjekte edilmemesi durumunda, rezervuardaki karbondioksit kısmi basıncının azalmasının, kuyuların üretkenliğini azaltacağı görülmüştür.

Böylece karbondioksitin jeotermal rezervuarlara yeniden basılması çevrenin korunmasının yanı sıra, sürdürülebilir üretim için de önemli katkılar sağlayacağı ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmadaki yönteme göre, birçok karbon tutum projesinden farklı olarak, bu çalışmada karbon dioksit rezervuara gaz fazında değil, reenjekte edilen suda çözündükten sonra basılmaktadır.

CO2, suda kolay ve hızlı çözünen bir gazdır. Jeotermal işletmeden atmosfere salınan CO2, bir kompresör yardımı ile enjekte edilen su içerisine basılmakta ve çözünme basıncının üstündeki bir değere kadar sıkıştırılarak enjeksiyon kuyusuna basılmaktadır.

Enjeksiyon kuyularında artan basınç, pompalama ve kompresör işletme giderlerini artırmaktadır. İşletme maliyetini düşürmek ve reenjeksiyon basıncını azaltmak için, basılmak istenen tüm karbondioksitin enjekte edilen tüm suda çözünmesi en düşük maliyetli çözüm olmaktadır.

Makalenin Tamamı

2017JEO-013
Exit mobile version