Jeotermal Enerji İle Bölgesel Isıtma Sistemleri: Afyonkarahisar Örneği

Jeotermal enerji, yenilenebilir, sürekli enerji kaynağıdır ve ülkemiz gibi jeotermal enerji açısından avantajlı ülkeler için öz kaynak oluşturmaktadır. Ucuz, temiz ve çevre dostu olması; sıfıra yakın emisyon oranı ise en önemli özelliklerindendir.

Türkiye dünyada jeotermal enerji potansiyeli en yüksek ülkelerden biridir ancak sonsuz enerji kaynağı jeotermalde potansiyelin sadece küçük bir bölümünü değerlendirilebilmektedir.

Ülkemizde tespit edilen jeotermal sahaların büyük bir kısmının düşük entalpili sahalar olduğu göz önüne alınırsa; bu sahaların faydalı enerjiye dönüştürülebilen potansiyelinin artırılabilmesi düşük entalpili sahalarda yenilikçi sistemlerin kullanılmasıyla mümkün olacaktır.

Böylece milli ekonomiye katkı sağlanacaktır. Bu amaçla 1996 yılında 10.000 konut ısıtma hedefiyle kurulan AFJET Afyon Jeotermal AŞ. 2010 yılına gelindiğinde kapatılması gündeme gelmiş. Fakat bu yıldan sonra yapılan yeni bir yapılanma ile büyük bir değişim geçirmiştir.

Günümüze gelindiğinde yaklaşık 175 milyon TL’lik büyük bir yatırım ile 25.600 KE bölgesel ısıtma yapan bir şirket haline gelmiştir. Bunun yanında termal turizm tesislerin ısıtılması, jeotermal kaynaklı teknolojik sera ısıtılması ve 3MWh’lık elektrik üretimi ile verimli entegre kullanıma en iyi örneklerden birisi olmuştur.

Şirketimiz toplam 32 adet jeotermal üretim kuyusu, 6 adet reenjeksiyon ve 7 adet gözlem kuyusu ile ortalama 1750 ton/saat jeotermal su üretimi yaparak, bu üretimin %90’ını yeraltına reenjekte etmektedir. Şirket bu kadar büyük alanı ısıtırken ve elektrik üretimi yaparken rezervuar sahasından şehir içi dağıtım şebekesine kadar en gelişmiş borulama ve otomasyon sistemini kullanarak enerji verimliliğini ön plana çıkarmıştır.

Bu amaçla ülkemizde ilk defa Kalorimetre-Termostatik Vana Pay Ölçer sistemini kullanarak sahanın sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Şirketimiz önümüzdeki yıllarda farklı jeotermal yatırımlar ile istihdam sağlamayı hedefleyip, tasarruf etmiş olduğu enerjiyi farklı alanlarda kullanarak kaynağın faydalı enerjiye dönüşüm oranını maksimize etmeyi amaçlamaktadır.

Makalenin Tamamı

2019-019JEO
Exit mobile version