İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İzoder, 1993 yılı Haziran ayında, Mehmet Ecvet Binyıldız, Orhan Turan, Korhan Işıkel, Metin Yılmazer, Mehmet Dinçer Erdoğan, Bülent Kıraç, Mehmet Özcan tarafından, yalıtım bilincini yurt çapında yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, “yalıtım“konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütüdür.

İzoder Vizyon ve Misyon

Vizyon

Yalıtım Sektöründe sözü geçen tepe örgütü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar yalıtım malzemeleri kullanımını AB seviyesine çıkarmak ve bölgesel güç olmak.

Misyon

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakları verimli kullanarak, insan güvenliğini ve çevre sağlığına duyarlı yapılarla, yaşam kalitesi ve konfor koşullarının arttırılmasını sağlamak ve yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır.

Amacı

Isı yalıtımı konusunda ülke çapında enerji ve döviz tasarrufu sağlanması,
Ses yalıtımı konularında yetkililerin ve toplumun dikkatini çekmek ve gerekli önlemlerin nasıl alınabileceğini göstermek, bu suretle insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak,
Su yalıtımı konusunda uygulamaların teknik kurallara uygun olarak yapılmasını temin etmek, insanların daha konforlu ve sağlıklı mahallerde yaşama ve çalışmalarının temini için kalıcı çözümler getirmek,
Yangın yalıtımı konusunda sektörün ve halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli duyarlılığı sağlamak,
-Son teknolojik gelişmeleri üyelerimize bildirerek onları teknik konularda bilinçlendirmek,
-Yalıtım bilincinin gelişimini sağlayarak çevre kirliliğini önlemek,
-Seminerler, yayınlar, ve diğer aktivitelerle yalıtım konusunda bilgi kaynağı olmak,
-Yalıtımı ilgilendiren her konuda ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gibi konularda resmi makamlarla diyalog halinde olup ülkemizde yalıtımın çağdaş ülkeler seviyesine getirilmesi için her türlü çaba ve katkıyı koymak,
-Şartnameler, yöntemler ve kurallar geliştirip uygulayarak yalıtımın kalite performansını geliştirmek,
-Ortak konulardaki amaçlara ulaşmak için diğer sektör grupları (üniversiteler, vakıf ve dernekler, müteahhitler, kamu kuruluşları, vb.) ile işbirliği yapmak,
-Sektörün görüşlerinin kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsilcisi olmak,
-Bilim adamları ve öğretim üyeleri ile işbirliği yaparak kamuoyunu yalıtım konusunda bilinçlendirmek, İzoder’in ana amaçları olarak ifade edilebilir.

İzoder Bölge Temsilcilikleri

İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği toplumda yalıtım bilincinin yaygınlaştırılması, derneğin ve sektörün tüm yurt çapında bilinirliğinin artırılması yalıtım sektörü yeniliklerinin ve ortak sorunlarının yurt çapında paylaşılabilmesi, diğer paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacı ile bölgesel temsilcilikler oluşturdu.

İzoder Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışacak bölge temsilcileri, sektörde tanınan , iyi bir ticari sicile sahip , dernek faaliyetlerine katkıda bulunan, bölgesinde saygın bir yapıya sahip olan firmalar arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilerek atandı.

Seçilen temsilciler İzoder merkez ve temsilcilik bölgesi ile diğer bölgeler arasında her türlü iletişim, gelişme ve organizasyonlar hakkında iki taraflı bilgi akışı sağlayacaklar.

Bölge temsilcileri ayrıca bölge temsilciliklerindeki potansiyel üyelerin belirlenmesi ve derneğe üye olunması konusunda çalışmalar yürütecek, İzoder’in düzenlediği kampanya, aktivite vb çalışmalara katılım sağlayacak, bölgelerinde oluşan sorunların çözülmesine destek vereceklerdir.

Bölgesinde yalıtım bilincini geliştirmek için kamu kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler ile işbirliği kurmak, etik kurallara uyarak diğer üye ve paydaşlara örnek olmak ve bir İzoder kuruluşu olan TEBAR A.Ş’nin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak da bölge temsilcilerinin görevleri arasında sayılıyor.

İzoder Temsilcilikleri için altı bölge belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ,Samsun ve Diyarbakır.

İzoder İletişim

Adres:Şerifali Mah. Hendem Cad. No:58 Yukarı Dudullu 34775 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 415 74 94 (pbx)
Fax: 0216 415 70 01
Mail: info@izoder.org.tr
Web: www.izoder.org.tr

Exit mobile version