İSO 14. Sanayi Kongresi, 2 Mayıs 2019

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 14. Sanayi Kongresi “Yerlilik” teması ile 2 Mayıs 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Yerli Ama Evrensel, Bugün Ama Gelecek” ana temasıyla gerçekleşecek kongrede yerlilik kavramının; dünyada korumacılık rüzgarı ve küresel rekabet gücümüzün geleceği, küresel rekabette yerli ve evrensel, markalaşma yolunda “yerli” kavramında kalite, nitelik ve katma değerin önemi, üretim ve tüketimde insan davranışları, toplumdaki yerli ve yabancı ürün algısı, ürün üretiminde olduğu gibi bilgi üretiminde de yerlilik, Türkiye’nin beşeri sermaye ve teknoloji üretme yetkinlikleri, yerlileşmede küresel etkileşimin önemi, küresel gücü olan yerlileşme, bölgesel marka olmaktan küresel marka olmaya gibi farklı boyutlarıyla psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alınması hedefleniyor.  Ayrıca kongreye paralel gerçekleşecek çalıştaylarda “yerlilik” teması 4 eş zamanlı serbest kürsü çalıştayında, tüm kongre davetlilerinin katılımına açık ve katılımcıların söz alacağı interaktif bir formatta ele alınacak.

YERLİ AMA EVRENSEL, BUGÜN AMA GELECEK ana temasıyla gerçekleştireceğimiz Kongremizde YERLİLİK kavramını;

– Dünyada korumacılık rüzgarı ve küresel rekabet gücümüzün geleceği
– Küresel rekabette yerli ve evrensel
– Markalaşma yolunda “yerli” kavramında kalite, nitelik ve katma değerin önemi
– Üretim ve tüketimde insan davranışları
– Toplumdaki yerli ve yabancı ürün algısı
– Ürün üretiminde olduğu gibi bilgi üretiminde de yerlilik
– Türkiye’nin beşeri sermaye ve teknoloji üretme yetkinlikleri
– Yerlileşmede küresel etkileşimin önemi, küresel gücü olan yerlileşme
– Bölgesel marka olmaktan küresel marka olmaya
gibi farklı boyutlarıyla psikolojik ve sosyolojik açıdan ele almayı hedefliyoruz.

Exit mobile version