ISKAV – Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı

ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacını “Türkiye ısıtma, soğutma, klima sektörünü geliştirmek, Avrupa Birliği’ne uyumunu sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek” oluşturur.

Mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yaparak sektörümüze hizmet üretilmesi hedeflenmiştir.

Vakıf Başkanı Metin Duruk’tur. Vakfın geçen dönemlerdeki başkanlıklarını Mustafa Baygan (1998-2000), Bedi Korun (2001-2003), Selman Ölmez (2004-2006), Mustafa Arslancan (2007-2009), A. Metin Duruk (2010-2012) ve Cafer ÜNLÜ(Aralık 2012-Mayıs 2014) yapmışlardır.

ISKAV Vizyon

Üniversiteler, vakıflar, dernekler, sektör şirketleri, özel kuruluşlar ve çalışanlarının aralarındaki dayanışmayı kolaylaştırmak, haklarını korumak, mesleki bilgi ve gelişmelerini sağlamak.

Teknolojik gelişmeleri ülke yararına kullanmak, bu imkanlardan yatırımcıları, uygulayıcıları, öğretim üyelerini, öğrencileri faydalandırmak, burs temin etmek ve ülkenin kültür ve bilgi seviyesinin yükselmesinde katkıda bulunmak.

Bilgili, ekonomik, kalıcı çözümler getirerek sektörde tarafsızlığı ve birleştiriciliği temin etmek.

Üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek, üniversite potansiyelini sanayi ihtiyaçlarında kullanarak verimi artırmak, teknik okullar ve meslek kursları açmak, kaliteli ve bilgili elemanların yetişmesini sağlamak.

Meslek mensuplarının faaliyetlerinde; çevreyi, dürüstlük ve güveni, meslek disiplinini, ahlakını ve dayanışmasını korumak, haksız rekabeti önlemek, etik kurallarının benimsenmesini sağlamak.

Sektörün ve ülke sanayiinin ihtiyacı olan belgelendirme çalışmalarını akredite kuruluşlar ile işbirliği içinde gerçekleştirmek.

Modernizasyon ve standardizasyon çalışmaları yapmak, mesleki hakemlik görevlerini üstlenmek.

Amaç ve hizmet konularına yönelik dergi, kitap, bültenler yayınlamak, konferans, panel ve sempozyumlar vermek; fuar, sergi, yarışma, gezi ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

ISKAV İktisadi İşletme

Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, mali kaynaklarını oluşturmak amacı ile eğitim, öğretim, araştırma, yayın, danışmanlık, uygulama, pazarlama, hizmet ve ticarete yönelik olarak “Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi” kurulmuştur.
İktisadi İşletme, Vakfın amaç ve hizmet konuları kapsamında faaliyet göstermektedir.

ISKAV Yayınlar

ISKAV Teknik yayınlarının her biri uzman yayın kurulları tarafından hazırlanan teknik kitaplar; temel başvuru kaynağı olarak kullanabileceğiniz gibi müşterilerinize, iş ortaklarınıza, bayi ve servis elemanlarınıza dağıtabileceğiniz, şirket içi eğitimlerde kullanabileceğiniz eşsiz bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşımaktadır.

Endüstri Kazanları
Sıcak Su Kazanları
Bireysel ve Değişken Debili (VRF) Klima Sistemleri
Klima Santralleri
Bakım Arıza Bulma ve Servis İşlemleri
Klima Sistemlerinin Test Edilmesi, Ayarlanması ve Dengelenmesi Usul Standartları
İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri Kitabı

Site Adresi: Resmi Sitesi
Bilgi Bankası: Bilgi Bankası

Kaynak: ISKAV,Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, Hakkımızda

Exit mobile version