IRENA – ADFD ile Yenilenebilir Enerji Proje Kredisi

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ile Abu Dhabi Kalkınma Fonu (ADFD), gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji projelerine yönelik olarak proje kredisi sağlanmaktadır.

2014 yılından bu yana IRENA tarafından tavsiye edilen 19 adet yenilenebilir enerji projesine ADFD tarafından 189 milyon ABD Dolarlık kredi sağlanmıştır. Yaklaşık 100 MW’lık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi projesi hayata geçecektir.

Söz konusu projelerin hayata geçirilmesiyle yaklaşık 1 milyon insanın enerjiye erişimi ve yaşam kalitesinde artış gerçekleşecektir.

IRENA ile ADFD tarafından 16 Kasım 2017 ile 15 Şubat 2018 tarihleri arasında yeni proje çağrısına çıkılmış olup başvuruya ilişkin detaylara IRENA linkinden erişilebilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Yaşamımızı sürdürürken hayatımızı kolaylaştıran, günlük yaşantımızda kullandığımız cihazlar sürekli bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Gerekli olan bu enerjinin elde edilmesi için ceşitli kaynaklar kullanılmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz bu enerji kaynaklarının çeşitlerinin neler olduğuna bir bakalım:

Enerji çevrim biçimlerine göre enerji kaynakları aşağıdaki şekilde ayrılabilir:

1- Dünyadaki kaynaklarının tükenip tükenmediğine göre,
2- Yenilenemeyen Enerji Kaynakları
a) Kömür
b) Petrol
c) Doğal gaz
3-Çekirdeksel fizyon (Nükleer)
4- Yenilenebilir Enerji Kaynakları
– Güneş
– Rüzgar
– Biyokütle
– Hidroelektrik
– Jeotermal
– Hidrojen
– Dalga, akıntı ve gelgit
5- Ekosisteme verdikleri zarara göre,
6- Kirli Enerji Kaynakları
– Kömür
– Petrol
– Doğalgaz
– Çekirdeksel fizyon
– Büyük barajlı su gücü
7- Temiz Enerji Kaynakları
– Güneş
– Rüzgar
– Biyokütle
– Hidroelektrik
– Jeotermal
– Hidrojen
– Dalga, akıntı ve gelgit
– Barajsız su gücü

Yenilenebilir enerji kaynakları, yeryüzünde ve doğada çoğunlukla herhangi bir üretim sürecine (prosesine) ihtiyaç duymadan temin edilebilen, fosil kaynaklı (kömür, petrol ve karbon türevi) olmayan, elektrik enerjisi üretilirken CO2 emisyonu az bir seviyede gerçekleşen, çevreye zararı ve etkisi geleneksel enerji kaynaklarına göre çok daha düşük olan, sürekli bir devinimle yenilenen ve kullanılmaya hazır olarak doğada var olan hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git, hidrojen gibi enerji kaynaklarını ifade eder. Kısaca, yenilenebilir enerji, doğada var olan ve sürekli kendini yenileyen enerji kaynağı demektir. Hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, gel -git enerjisi gibi kaynaklar yenilenebilir ve bunları kullanmakla eksilmeyen enerji kaynaklarıdır.

Exit mobile version