İMSAD, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği

İMSAD, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek, Türkiye’de örneği olmayan bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.

31 sektör derneği, 81 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleri ile sektöründe 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulasan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bir yandan iç pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, diğer taraftan ihracattaki başarının artarak sürdürülebilmesi için hedef dış pazarları yakından takip etmektedir. 2011 yılında Brüksel temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar çıkaran Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonunun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.

Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından başlayarak her yıl düzenlenen “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi” inşaat sektörünün en etkin bilgi, vizyon ve fikir paylaşım platformu olarak sektörün en önemli aktivitesi durumuna gelmiştir. Türkiye İMSAD ekonomideki gelişmeler ve inşaat sektörüne yansımaları ile ilgili olarak aylık düzenli ekonomi raporları yayınlamakta ve her üç ayda özel gündemli, sektör odaklı ekonomi toplantıları düzenlemektedir. 2015 verileriyle 44,5 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemesi sektörü, 17.0 milyar dolar ile Türkiye’nin ihracat lideri sektörleri arasındadır. Bu ihracatın yüzde 75’i Türkiye İMSAD üyelerince gerçekleştirilmiştir. 1,5 milyon çalışanı istihdam eden Türkiye İMSAD üyeleri, ailelerle birlikte toplam nüfusun yüzde 7,5’u ile doğrudan ilgili bir sektörü temsil etmektedir.

Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebildiği nadir sektörler arasında yer alan ve dünya ihracat sıralamasında ilk 5 arasında olan inşaat malzemesi sektörü, ülkemiz için stratejik öneme sahip bir sektör konumundadır. İmalat sektöründeki payı yüzde 17’ye yaklaşan Türk inşaat malzemesi sanayi, aynı oranı, sanayi katma değerinde de gerçekleştirmektedir.

Verilerle Türkiye İMSAD

Türkiye İnşaat Malzemesi Sektörünün Gücü

-44,5 milyar dolar yurt içi pazar büyüklüğü
-17,0 milyar dolar ile toplam ihracatı
-Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı yüzde 11,8
-Cari açığa pozitif katkısı yüzde 187
-Türkiye’nin ihracat lideri ilk iki sektörü arasında
-İnşaat sektörünün en büyük paydaşı

Türkiye İMSAD’ın Gücü

-Sektörlerinin lider 81 büyük şirket ile,
-Alt sektörlerin tümünü temsil eden 31 derneğin çatı örgütü,
-1984’ten bu yana sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil eden
-Üyelerinin toplam 1.5 milyon kişilik istihdamı olan,
-17,0 milyar dolarlık ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren
-Türk inşaat malzemesi sektörü’nün lider sivil toplam kuruluşudur.

Temsil Gücü

Türkiye İMSAD, ulusal ve uluslararası birçok kurumdaki üyelikleriyle ilgili platformlarda Türk inşaat sanayisini başarıyla temsil etmektedir.

Türkiye İMSAD, aşağıdaki kurumların ve organizasyonların üyeliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir.

-CPE, Avrupa İnşaat Malzemesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
ÇEDBİK, Çevre Dostu Binalar Derneği Kurucu Üyesi
-DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kurucu Üyesi
-İhracat ve Yurtdışı Müşavirlik, Müteahhitlik Koordinasyon Kurulu Üyesi
-İTB İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi
-SEDEFED, Sektörel Dernekler Federasyonu Üyesi
-TOBB KOBİ Müteahhitlik Meclisi Üyesi
-TSE, Türk Standartları Enstitüsü Tarafsızlığı Koruma Komitesi
-YAD, Yapı Araştırma Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı
-YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi Üyesi

Vizyon Misyon

Vizyon

-Türk inşaat malzemeleri sanayisinin itici gücü olmak
-Türk inşaat malzemeleri sanayisinin bütününü büyütmek
-Kuralların oluşturulmasına ve uygulanmasına
-Sektöre ve firmalara değer katmak

Misyon

-Türk inşaat malzemeleri sanayisinin temsilinde çözüm odaklı yönetim anlayışı tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak

Birincil Hedef:

-Düzenleyici ve denetleyici kurallar ile ilgili standartların ve kanunların oluşmasını sağlamak, ilişkileri yürütmek
-AB’nin standart oluşturma çabalarında yer almak, AB’de sektörü bütün olarak temsil etmek

İkincil Hedef:

-İnşaat sektörünün büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak
-İnşaat (yapı) endüstrisi için bilgi merkezi olmak
-Tüm firmaların ortak konularında gelişimi sağlamak

Sonraki Hedef:

-İklim değişikliği konularında ve alt başlıklarında yön gösterici olmak
İnşaat malzemeleri firmaları için katma değerli hizmetler sunmak

İMSAD İletişim

Adres: Rüzgarlıbahçe Cad. Çınar Sok No:3 Kat:5 Demir Plaza, Kavacık / Beykoz
Tel: +90 216 322 23 00
Faks: +90 216 322 10 68
Web: www.imsad.org
E-posta: info@imsad.org

Exit mobile version