IIR, F-Gaz Faz Düşüşünü Hızlandırmanın Enerji Etkileri

Enstitü, F-Gaz Faz Düşüşünü hızlandırmanın enerji verimliliğini olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR), 517 sayılı F-Gaz Yönetmeliğinin (AB) güncellenmesi hakkında görüş ve öneriler toplamayı amaçlayan “Florlu sera gazları – AB kurallarının gözden geçirilmesi (2015-20)” adlı Avrupa Komisyonu istişaresine yanıt verdi. IIR, 2030-2036 için AB kotalarını etkileyecek.

F-Gaz Faz Düşüşünü Hızlandırma

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR), Bilim ve Teknoloji Konseyi’ne ve çeşitli IIR üye ülkelerindeki tüm Komisyon üyelerine, soğutma ve soğuk zincir, klima, ısı pompaları ve kriyojenik dahil olmak üzere tüm uygulamalarda kullanımları söz konusu olan soğutucu akışkanlar alanında uzman olan tüm üyelerine konuyu danıştı.

Hepsi, F-gaz düzenlemesinin büyük bir başarı olduğunu ve 2030’a kadar daha önce kararlaştırıldığı gibi kota azaltma programını ve soğutucu yasaklarını uygulamaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyor. Devam etmek mümkün görünmekle birlikte bunun daha yavaş yapılması gerektiği kanısı yaygın.

Yaygın kanıya göre; yasadışı ticaret sorunlarına ek olarak, HFC‘lerin planlandığı gibi veya daha hızlı aşamalı olarak azaltılmasından önce, ekipmanların ve binalar, araçlar gibi tüm sistemlerin enerji verimliliğine öncelik verilmelidir. Daha hızlı kademelendirme, kesinlikle daha az enerji verimli çözümlere yol açacaktır.

Ek olarak, güven vermek ve akıllı yatırım planlamasını mümkün kılmak için açık ve istikrarlı düzenlemeler gereklidir. Soğutma sektörü, küresel elektrik tüketiminin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır ve bu pay giderek artmaktadır (bkz. IIR, IEA ve UNEP yayınları). Elektrik tüketiminden kaynaklanan dolaylı CO2 emisyonları, soğutucu akışkanların doğrudan etkisinin iki katıdır.

Ancak, artık 2030-2036 dönemi için kotalara karar vermenin zamanı geldi. Avrupa Birliği, Montreal Protokolü Kigali Değişikliğine şüphesiz saygı gösterecektir: Amaç, 2036’da CO2 eşdeğeri emisyonlarında %85’lik bir kademeli azaltmadır ve hedef F-Gaz azaltımı 2030’da %79’dur. IIR, böyle bir azaltmanın sorun olmayacağını, ancak ne kadar erken karar verilirse o kadar iyi olacağını söyledi.

Bilgilendirme Notu Hazırlığı

IIR, Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi göz önünde bulundurularak, enerji tüketimi konusunda Avrupa düzeyinde önlemlerin alınması gerektiği gerçeği de dahil olmak üzere, bu sektörlerde bir aşamalı azaltmanın nasıl uygulanabileceğini açıklayan -50°C’nin altındaki soğutma hakkında bir Bilgilendirme Notu hazırlıyor (TEWI). Ecodesign direktifi gibi AB’nin enerji konusundaki eylemleriyle koordinasyon çok önemlidir. İklimlendirme ve ısı pompalarına öncelik verilmeli, enerji verimliliği etiketlemesi uygulanmalı ve verimsiz ekipmanların yasaklanması planlanmalıdır.

2020-2030 Dönemi Önlemler

IIR’ye göre 2020-2030 döneminde diğer önlemler de alınmalıdır. Doğal soğutucu akışkanların kullanımı, güvenlik kuralları (örneğin amonyak) dahil olmak üzere ulusal mevzuatın uyumlaştırılması sağlanmalı, hidrokarbonlar ve diğer düşük GWP yanıcı ve hafif yanıcı soğutucu akışkanlar hakkındaki yeni standartların uyumlu bir şekilde uygulanması teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır.

Tutuşabilir ve zehirli soğutucu akışkanlar ile ilgili tüm AB üye ülkelerinde mevcut ve gelecekteki düzenlemeler ve bunların pratik uygulamaları gözden geçirilmelidir. Avrupa genelinde yeni standartların hızlı bir şekilde uygulanması, mevcut HFC’lerin aşamalı olarak azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Buna ek olarak, IIR, düşük GWP soğutucu akışkanlarla ilgili eğitimin daha iyi teşvik edilmesi veya daha da iyisi zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. IIR, AB tarafından finanse edilen Real Alternatives4Life projesine katılmıştır: Bu tür eğitimler için gereken araçlar mevcuttur. Artan sayıda uygulamanın TEWI’sini azaltmak için tüm soğutma kullanımlarında araştırma ve geliştirmeler her zamankinden daha fazla devam etmelidir. Buna paralel olarak, sızıntıyı azaltmak için tesislerin kontrolü ve sertifikasyonu güçlendirilmelidir.

Exit mobile version