İhtiyaca Göre Enerji Tasarrufu, Enerji Tüketimi Optimizasyonu İçin Kontrol Sistemi

İhtiyaç kontrollü havalandırma, iç ortam kalitesinin sıcaklık, nem, VOC (Organik Uçucu Madde İçeriği), CO2 veya partikül içeriği ve diğer yönleriyle etkileyen güçlü bir araçtır. Uzun yıllardır son kullanıcılar, bu kaliteyi ve faydaları büyük tesislerde, kamu binalarında, ofislerde, spor salonlarında, hastanelerde, okullarda deneyimledi. Geleneksel olarak, iç ortam hava kalitesi sabit yüksek hacimli hava değişimi yoluyla sağlanıyordu. Ancak, enerji maliyetlerindeki artış ve enerji kullanımının azaltılmasını zorunlu tutan bina yönetmelikleri (EPBD) ve Ecodesign direktifleri (ErP) nedeniyle talep kontrollü havalandırma Değişken Hava Debili (VAV) sistemlerin kullanımıyla giderek yükselen bir trend halini aldı.

Sabit Hava Debisi (CAV) sistemleri spesifik havalandırma koşullarının enerjiden daha yüksek önceliğe sahip olduğu bir pazar segmenti düşünülerek tasarlandı. Buna örnek olarak bazı sağlık ve endüstri segmentleri ile acil durum havalandırmaları sayılabilir.

Günümüzün kalite ve standartları düşünüldüğünde havalandırmanın yalnızca ihtiyaca göre uygulanması gerekir. Hedef mahallerin her andaki havalandırma ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek kaliteli havayı üretirken olabildiğince az enerji harcamak esastır. Yüksek verimli otomatik kontrollü havalandırma sisteminde ihtiyacı karşılamak için yalnızca gereken ölçüde finansal kaynak, mühendislik, tesisat, otomasyon ve bakım harcaması yapılır.

Bu nedenle Systemair olarak bu talepleri karşılamak üzere özel bir ürün serisi hazırladık.

Systemair her zaman kaliteyi olduğu kadar verimliliği de ön planda tutar. Yeni AIAS sistemimiz sayesinde, ihtiyaç odaklı iklim kontrolünün verimliliğini daha yüksek bir düzeye çıkaracağız. Hedef mahallerin her andaki havalandırma ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek kaliteli havayı üretirken olabildiğince az enerji harcayacaksınız. Yüksek verimli otomatik kontrollü havalandırma sisteminde, ihtiyacı karşılamak için yalnızca gereken ölçüde finansal kaynak, mühendislik, tesisat, otomasyon ve bakım harcaması yapacaksınız.

AIAS, ihtiyaç odaklı bina havalandırma sistemlerinde Değişken Hava Debili (VAV) kontrol üniteleri kullanılarak enerji tüketiminin optimize edilmesine yarayan, önceden programlanan, kolaylıkla yapılandırılabilen ve kullanılabilen bir kontrol sistemidir. AIAS’in optimizasyon fonksiyonu sayesinde sistem statik basıncı, kanal içindeki, kontrol ve terminal havalandırma elemanlarındaki gürültü gibi diğer havalandırma sistemi parametrelerinde de büyük ölçüde iyileşme görülür.

AIAS’i standart ve temel basınç kontrollü sistemlerden ayıran, VAV damper konumunu sürekli izlemek ve gereken debiyi sağlayacak oranda açmak, böylelikle de sistem basıncını sürekli olarak düşürmek üzere çalışmak yöntemiyle mümkün olan en düşük sistem basıncını elde etmesidir.

Sistem basıncını düşürdüğümüzde elde edeceğimiz faydalar sadece enerji maliyetlerinde azalmayı değil, VAV damperinin debiyi kontrol amaçlı sürekli çalışmasından kaynaklanan gürültü seviyelerindeki azalmayı da kapsar.

AIAS’ın benzersiz özellikler aşağıdaki gibidir;

· Tek bir AIAS “Combox” merkezi kontrol ünitesi yardımıyla besleme ve egzoz fanı için ayrı fan gücü optimizasyonu olanağı
· VAV kontrolü ile 30’a kadar ayrı oda veya bölge oluşturma olanağı
· Açık sistem mimarisi
· Sınırsız sayıda AIAS “Combox” merkezi kontrol ünitesini basamaklı olarak bağlama olanağı
· Fan gücünün havalandırma talebini karşılayacak asgari düzeye indirilmesi
· Kayıt işlevi
· Takvim/saat çizelgesine bağlı işletim
· Web arayüzü ve uzaktan yönetim

Not: Enerji tasarrufu her bir projedeki boyuta ve sistem tasarımına göre değişiklik gösterir.

Kaynak: Systemair, Richard Beitmirza, İş Geliştirme, IAQ Systems

Exit mobile version