Hidrofor Montajı

Basıncı yetersiz kalan suya yeterli basıncı kazandırmak için kullanılan otomatik pompa sistemlerine hidrofor (basınçlama deposu) denir. Hidrofor, belirli bir depodan veya doğrudan şehir şebekesinden aldığı suyu sıkıştırarak üst katlara gönderir.

Hidroforlar, kullanım suyu tesisatlarında, yangın suyu tesisatlarında ve sulama suyu tesisatlarında kullanılır. Dikey ve yatay tipleri vardır. Hidrofor tankı silindirik ve işletme basıncına uygun çelik sac malzemeden yapılır.

Hidroforlar suyu basınçlandırırken havayı kullanır. Havayı kompresörden veya hava enjektöründen temin ederler. Su ile hava bölgesini lastik bir membran ile ayıran membranlı sistemlerde vardır. Hidrofor içinde belli bir miktar su ve üst bölgede de hava mevcuttur. Kompresör, manometre ve emniyet vanası gibi bağlantılar hava bölgesinden yapılmalıdır. Hidrofor giriş ve çıkış bağlantıları ise su bölgesinden yapılmalıdır. Hidroforun bulunduğu yere taşan suları toplamak için bodrum süzgeci konmalıdır.

Hidroforun çalışma prensibi şöyledir; basınçlandırılmak istenen su, şehir şebekesinden veya depodan çıkarak pompaya girer. Pompa, suyu basınçlı olarak hidrofor tankına gönderir. Bu boru bölümünde çek valf vardır. Çek valf, suyun basılması esnasında geriye doğru dönmemesi amacıyla kullanılır. Hidrofor tankına kompresörden yeteri kadar hava basılmıştır. Hidrofor tankında üst bölgede bulunan bu hava, pompanın gönderdiği su ile sıkışır. Sıkışan hava suyu tesisata basar. Emniyet vanası sistem basıncının istenen değeri aşması halinde devreye girerek fazla basıncı dışarı atar.

Hidrofor grubu iyice havalandırılabilen, dış hava şartlarından uzakta ve mahal sıcaklığı 40°’yi geçmeyecek bir yere monte edilmelidir. Emme ve basma boruları gerekiyorsa kelepçelerle duvara tespit edilmeli, pompa üzerine tesisat ağırlığı bindirilmemelidir. Pompa, zemin üzerine yapılmış beton kaide üzerine kurulmalıdır.

Hidrofor Montajı Şöyle Yapılır:

– Hidroforun ve pompanın yeri belirlenir.
– Pompa altlığı terazisinde döşemeye markalanır.
– Markalanan yerler delinerek altlık zemine cıvatalarla sabitlenir.
– Pompa, tespit vidaları ile altlığa vidalanır.
– Basınçlandırılacak su boru vasıtasıyla pompaya bağlanır.
– Pompadan hidrofor su girişine bağlantı yapılır. Armatürler takılır.
– Hidrofor basma suyu tesisata bağlanır.
– Hidrofora kompresör bağlantısı yapılır.
– Basınç şalteri ve bağlantıları takılır.
– Manometre hava bölgesine takılır.
– Sistemin kaçak testi yapılır.
Hidroforun değişik şekillerde montaj uygulamaları aşağıda verilmiştir.

Hava enjektörlü hidrofor bağlantısı

Resim 1.33: Hava enjektörlü hidrofor bağlantısı

Paket Tip Hidrofor Bağlantısı

Şekil 1.34: Paket hidrofor tankı ile suyun basınçlandırılması

Şebeke Suyu Basınçlandırılması

Şekil 1.35: Şehir şebeke suyunun basınçlandırılması

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın