Hermetik Pistonlu Kompresör Emme Susturucusunun Performansı

Bu çalışmada ev tipi buzdolaplarında kullanılan hermetik pistonlu kompresörlerdeki emme susturucusunun, mevcut ve prototip olmak üzere iki farklı tasarımı için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri ve kalorimetre deneyleri karşılaştırılmıştır.

Kalorimetre deneylerinde, buzdolabı soğutma çevrimi esasına göre çalışan sistemde sıcaklık ve basınç değerleri ölçülmüş ve soğutma kapasitesi hesaplanmıştır. HAD analizleri, üç farklı çalışma hızında deneysel olarak belirlenen isobütan (R600a) soğutkanının kütlesel debisi sınır koşulu olarak tanımlanmak suretiyle SST-k-omega türbülans modeli ile yapılmıştır.

Bu bağlamda, iki susturucu tasarımı için üç farklı çalışma hızında (1300, 3000 ve 4500 d/dk) yapılan HAD analizlerinden elde edilen susturucu giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkları ve deneylerden elde edilen Soğutma Etkinlik Katsayısı (SEK) değerleri karşılaştırılmıştır. Geliştirilen prototip emme susturucusunda türbülansa bağlı basınç kayıplarına neden olan geometrik yapılar iyileştirilmiş ve bunun soğutma performansı üzerinde olumlu etkisi gözlemlenmiştir.

Yeni tasarıma sahip olan prototip emme susturucusunun termodinamik açıdan daha iyi sonuçlar verdiği ve farklı kompresör çalışma devirlerinde SEK’de 0.02-0.03 W/W artış sağladığı görülmüştür.

Makalenin Tamamı

2019-029
Exit mobile version