Havalandırma Testi

Havalandırma Testi önemli bir konu olup tesise ve tamamlanmış imalatlar için mutlaka periyodik aralıklarla test, ayar ve balans mutlaka yapılmalı, enerji sarfiyatı en aza indirilmelidir.

Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmak durumundayız. Özellikle teknik bir alanda çalışacak bireyin bu konuda daha hassas olması gerekmektedir. Siz de çağımızın, gelişmeye açık ve insan hayatında önemli yeri olan merkezi iklimlendirme ve havalandırma sistemleri mesleğine adım atmış bulunuyorsunuz.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında bilgi ve beceriye dayalı uygulamalarda merkezi iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde test, ayar ve dengeleme işlemleri yapılmaktadır. Proje safhasında detaylı olarak ele alınan bu konuların, sistemin uygulanması neticesinde gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü amacıyla yapılan muayene-deney sürecinin tamamında test, ayar, balans ve devreye alma işlemleri çok büyük önem arz etmektedir.

Merkezi iklimlendirme ve havalandırma tesisleri günümüzde kapalı mekanların bulunduğu fabrikalar, alışveriş merkezleri ile en basit binalardan gökdelenlere kadar çok geniş uygulama alanlarına sahiptir. İnsanoğlu hayatını kapalı mekanlarda devam ettirdiği sürece, ortamın konfor şartlarında tutulması ve sistemin uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışması için tesise mutlaka periyodik aralıklarla test, ayar ve balans mutlaka yapılmalı, enerji sarfiyatı da en aza indirilmelidir. Bu açıdan, havalandırma sistemlerinde test konularına ait temel esasların iyi öğrenilmesi gereği vardır. Bu tespitle yayında yer alan faaliyetlerin dikkatlice incelenerek ve neden sonuç ilişkisine dayalı bir muhakeme yürütülerek öğrenilmesi, kullanılacak bilginin kalıcı ve güvenilir olması açısından çok önemlidir.

Hava Hızı Ölçmek

Havalandırma tesisat sistemlerinde, en az enerji ve en az işletme giderleri ile istenilen konfor şartlarının sağlanması ön koşullardan birisidir. Havalandırma sistemlerinde gerekli hava hızını sağlayabilmek için hava, debi ve basıncı karşılayabilen fanlar kullanılır. Gerekli olan havanın hızını ölçmek çeşitli cihazlar yardımıyla yapılmaktadır. Hava kanallarında hız ve debi ölçümü yapmadan önce aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir. Dağıtıcı hava kanalı sistemi, mümkün olan ve erişilebilen yerlerde kontrolden geçirilir ve hava debisi ayarlanır. Hava ölçümü ve debi ayarı:
– Her ana hava kanalı, düz parçasının hava akış yönünde ve düz kanalın son kısmına yakın yerden hız ölçümü yapılmalıdır.
– Ölçüm, kalibre edilmiş bir anemometre, velometre veya pitot tüpü ile yapılır.
– Sıcaklık ve atmosferik basınç şartları standart şartlardan çok farklı ise düzeltme sayısı ile çarpılmalıdır.
– Yapılan ölçümlerin ortalaması alınıp kanal kesitine göre geçen havanın debisi bulunur.
– Kanal sistemine gelen hava normalden fazla ise fan devri azaltılarak veya çıkış damperi kısılarak istenen hava debisi elde edilir.
– Kollardaki hız ölçümlerine göre, arzu edilen kol hava debilerini sağlayacak şekilde kolon klapaları ayarlanır.
– Sistemde bütün klapalar ve hacim damperleri tam açık iken ve üfleme, emiş ve egzoz fanları çalışır halde iken dönüş/taze hava oranı damperlerle ayarlanır. Kanal hava hızının ölçülmesinde ise çeşitli tipte anemometreler ve velometreler kullanılır. Havalandırma kanallarındaki basıncın ölçülmesinde çeşitli tip manometreler ve pitot tüpleri bir arada kullanılır. Gelişmiş manometreler yardımıyla kanal havasının hız ve sıcaklık değerlerini de bir anda ölçmek mümkündür.

Bu kısa giriş sonrası, Havalandırma Testi ile alakalı yayına göz atalım.

Havalandırma Sistemlerinde Test, Megep tarafından hazırlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı başlığı altında yayınlanmaktadır.

Bu yayın, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve öğretim programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.

Havalandırma Testi

Havaland%C4%B1rma%20Sistemlerinde%20Test

Havalandırma Testi

Kaynak: Megep, Mesleki ve Teknik Eğitim Programlar ve Öğretim Materyalleri, Havalandırma Testi, megep.meb.gov.tr

İlgili Yazılar

2 yorum

Çok faydalı bir makale olmuş, teşekkür ederim.

Tesisatlar problemleri anlatmakla, yazmakla bitmez. Binlerce çeşit tesisat arızası yaşanabiliyor maalesef. Yazı aynı sorunu yaşayanlar için gayet iyi olmuş. teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın