Havalandırma Sistemleri Kitabı

Havalandırma Sistemleri Kitabı, havalandırma yöntemleri, havalandırma sistem elemanları, havalandırma kanallarının tasarımı, havalandırma uygulamaları, kanal ve bağlantı elemanlarının yapımı, test, ayar, dengeleme ve ses ve akustik konularını içermektedir. Havalandırmaya Olan İhtiyaç, İlgili Yönetmelikler ve Standartlar, örnek hesaplamalar, armatür tanımları ve soru-cevap kısımları da bulunmaktadır.

Havalandırma sistemleri kitabının ön sözünden alıntı:

“Önsöz

Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Havalandırma Sistemleri dersi, yüksekokulumuzun ikinci sınıfında okuyan öğrencilerimizin, havalandırma sistemleri elemanlarının özelliklerini, havalandırma kanallarının tasarlandırılmasını, kanal bağlantı elemanlarının yapılması ve uygulaması gibi konularda yeterli bilgiye ulaşmasını sağlayan bir ders niteliğindedir.

Bu ders notu, öğrencilerin kendi kendilerine çalışabilmeleri ve konuyu daha iyi anlayabilmeleri açısından, iyi bir kaynak olduğu düşüncesindeyiz. Ayrıca bu ders notunun iklimlendirme ve soğutma programının ilerde açılabilecek olan uzaktan öğretim programında kullanılması da hedeflenmiştir.

Bu ders notunun hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen Adana Meslek Yüksekokulu Müdürümüz sayın Prof.Dr. Alaettin SABANCI’ya, Teknik programlar bölüm başkanımız sayın Yrd.Doç.Dr.Veysel POLAT’a, katkılarından dolayı sayın Öğr.Gör. Erdoğan GÜRDALA’a ve uzaktan öğretim biriminde görevli öğrencilerimize teşekkür ederiz.”

Havalandırma Sistemleri Kitabı

Havaland%C4%B1rma%20Sistemleri%20Kitab%C4%B1

Bilgi: Mekanik tesisat proje tasarımı ve uygulama konusunda kaynak eser olarak faydalanabileceğimizi düşündüğümüz bu kitabı Doç.Dr. Mehmet BİLGİLİ ve Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK Hocalarımızdan alınan özel izinle sitemizde yer almaktadır.

Kitabın Amacı Havalandırmanın önemini ve ilgili yönetmeliklerini tanıyabilme, temel tiplerini ve uygulama alanlarını listeleyebilmedir.

Exit mobile version