Havalandırma Sistemleri İçin Pompa Kontrolü

Aşağıdaki örnek uygulamada frekans invertörlü ve 3 lü pompanın sıralama ve basınç kontrolüne örnek bir uygulamayı bulacaksınız.

1- Pompaların Çalıştırılması

Pompa MCC panelinde bulunan MAN-0-AUTO şalteri vasıtasıyla Manual veya Automatic olarak devreye alınabilir. Pompanın otomatik olarak BMS üzerinden sistem ihtiyacına göre çalıştırılır.

2- Pompa Çalışması

Sistem ihtiyacı üzerine pompların çalışması başlması gerekiyorsa (Zaman programı, ısıtma veya soğutma ihtiyacı vb.) BMS , Fark basınç sensöründen aldığı basınca göre PI kontrol yapar ve pompa çalıştırma senaryosunu başlatır. PI kontrol esnasında hesaplanan ihtiyaç %50 den az ise , 3 lü pompalar 1 asıl 2 yedek olarak çalıştırılır ve asıl pompa frekans konvertörü üzerinden oransal olarak kontrol edilir. Eğer ihtiyaç %50 den fazla ise pompalar 2 asıl 1 yedek olarak çalıştırılır. 2 asıldan 1 tanesi %100 devreye sokulur ve 2. pompa frekans konvertörü ile kontrol edilir ve oransal kontrol yapılır. %50 lik geçişlerde radikal dalgalanmaların olmaması için %5 lik histerisiz kontrolüde yapılır.

3- Pompa Önceliği

Pompa önceliği çalışma saatine ve pompa arızalarına bağlıdır

Sistem ilk önceliği 1-2-3 olarak başlatır ve pompa 1 ve gerekir ise pompa 2 devreye girer. 100 saatlik çalışma sonunda pompa 1 devreden çıkar ve pompa 2 1. Öncelikli pompa durumuna gelir.Sistem ihtiyacı durumunda pompa 3 devreye girecek şekilde 2. Öncelikli pompa durumuna gelir. Sonraki 100 saatlik çalışma sonunda pompa 2 devreden çıkar ve pompa 1 tekrar devreye girer. Sistemde arıza olmadığı sürece pompalar 2 asıl 1 yedek olacak ve yedek pompa her 100 saatte bir değiştirilerek pompaların çalışma saatleri eşitlenecek şekilde devreye alınırlar.

Çalışmakta olan pompalardan herhangi biri arızaya geçtiğinde yedek pompa devreye girer. Arıza giderilip sistem resetlendiğinde arızalı pompanın çalışma periyodu devam ediyorsa yedek pompa devreden çıkar ve arızası giderilmiş pompa devreye girer.

4- Pompa Eş Yaşlandırma

Pompa öncelik komutu “AUTO” konumunda ise BMS pompa çalışma süreleri arasındaki her 100 saatlik farkta pompa önceliğini değiştirir. Diğer bir ifade ile öncelikli pompa ikinci pompadan 100 saat daha fazla çalıştığında BMS ikinci pompayı öncelikli pompa konumuna, öncelikli pompayı ikinci pompa konumuna alır ve ilk pompanın devreye girişi ile ikinci pompanın devreye giriş sıralamasını bu seçime göre yapar.

Pompa değişimi sırasına öncelikli pompa ikinci pompa devreye girmesinden 30 sn. sonrasına kadar çalışır. Bu süre içerisinde ikinci pompa set değerine ulaşır ve öncelik devri sırasında da sistem basıncı sabit tutulmuş olur.

İstenirse pompaların öncelik değişim anı ayın veya haftanın belli bir günü, belli bir saat ve dakikasına atanabilir. Bu durumda pompa çalışma saatleri arasındaki fark 100 saati aştıktan sonra pompa önceliğinin değişimi, sisteme girilen tarih ve zamanda yapılır

5- Pompa Alarmları

Sistem, frekans kontrollü pompaya çıkış verildikten sonra 30 saniye sonra pompa kontaktöründen ON bilgisi alamaz ise POMPA OFF alarmı, pompa devreye girerken hızlanma süresi olarak tayin edilen 60 saniye sonunda veya pompa rejime girdikten sonra 30 saniye süresince 0.5 bardan yüksek basınç okuyamaz ise POMPA DÜŞÜK BASINÇ alarmı yayınlar ve ikinci pompayı devreye alır.

POMPA OFF alarmı veya POMPA DÜŞÜK BASINÇ alarmı veren pompa, sistem BMS üzerinden resetlenmedikçe kritik alarm karakteri sebebiyle off konumunda kalır ve devreye girmez (MANUAL RESET).

Pompaya BMS üzerinden çıkış verilmeden pompa kontaktöründen ON sinyali alınırsa ( Manual devreye alma veya pompaya kumanda edilememesi vb.) POMPA ON alarmı yayınlanır. POMPA ON alarmı resetlenmedikçe ekranda alarm olarak gösterilir. POMPA ON alarmı uyarı karakteri taşır ve kritik alarm özelliği olmaması sebebiyle program akışında bir değişiklik yaratmaz.

6- Bina Otomasyon Ekranında Gösterilen Noktalar

-Pompa Auto/Manual
-Pompa statusu
-Pompa inv. statüsü
-Fark basınç bilgisi
-Frekans konvertörü hız bilgisi
-İnvertör arıza bilgisi
-Pompa bakım anahtarı bilgisi
-Pompa On/Off komutu
-Pompa çalışma saatleri
-Pompa bakım alarmları ( Çalışma saatlerine göre )
-Pompa önceliği
-Pompa öncelik komutu
-POMPA ON/OFF , POMPA DÜŞÜK BASINÇ alarmları

Kaynak: Airtek

Exit mobile version